13ο e-Government Forum, Digital Health Care και DPO & ICT Security World 

Oι σπουδαστές του τμήματος Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής (ΠΟΛΥΜΕΣΑ / WEB DESIGNERS / WEB DEVELOPWERS / VIDEO GAMES) του Α’ Εξάμηνου παρακολούθησαν το ετήσιο συνέδριο e-GovernmentForum, Digital Health Care και DPO & ICT Security World, στις 28 & 29 Νοεμβρίου 2023. Εκεί, είχαν την ευκαιρία να ακούσουν ομιλίες και παρουσιάσεις από ειδικούς στον τομέα της Υγείας, της Δημόσιας Διοίκησης και της Ψηφιακής Ασφάλειας. Αναλύθηκαν οι προκλήσεις και οι ευκαιρίες που προσφέρει η Τεχνητή Νοημοσύνη σε αυτούς τους τομείς, καθώς και οι τρόποι με τους οποίους μπορεί αυτή να εφαρμοστεί για τη βελτίωση της παροχής υπηρεσιών και την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Επίσης, συζητήθηκε η προετοιμασία και εκπαίδευση που απαιτείται για την αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης στον τομέα της Δημόσιας Διοίκησης, καθώς και τα οφέλη που μπορεί να φέρει για τη βελτίωση των διοικητικών διαδικασιών και του ηλεκτρονικού διακυβερνητικού περιβάλλοντος.

Το συνέδριο αποτέλεσε μια ευκαιρία για τους σπουδαστές ώστε να ενημερωθούν για τις τελευταίες εξελίξεις και τις καινοτομίες στον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης και να ανταλλάξουν απόψεις και εμπειρίες με επαγγελματίες και συμμετέχοντες από διάφορους τομείς της Δημόσιας Διοίκησης και της Υγείας.
Οι σπουδαστές απέκτησαν νέες γνώσεις και αντιλήφθηκαν το ρόλο και τις δυνατότητες της τεχνητής νοημοσύνης στην δημόσια διοίκηση και την υγεία, αποκόμισαν σημαντικές εμπειρίες που θα τους βοηθήσουν στη μελλοντική τους σταδιοδρομία στον τομέα της πληροφορικής και της τεχνολογίας. Παρακολούθησαν εισηγήσεις από κυβερνητικούς παράγοντες, στελέχη του Δημοσίου Τομέα και εκπροσώπους εταιρειών Τεχνολογίας Πληροφορικής και Επικοινωνιών.
Επίσης, είχαν την ευκαιρία να ανταλλάξουν απόψεις και ιδέες με τους κυβερνητικούς παράγοντες, τα στελέχη του δημόσιου τομέα και τους φορείς του, καθώς και με τα στελέχη των εταιρειών ΤΠΕ/ICT. Αυτή η πρώτη επαφή με εξειδικευμένους επαγγελματίες ήταν πολύ χρήσιμη για τους σπουδαστές, καθώς τους έδωσε την ευκαιρία να διευρύνουν το δίκτυο τους και να διαπιστώσουν πώς η Τεχνητή Νοημοσύνη εφαρμόζεται στην πράξη.