Τι είναι;

Το Γραφείο Διασύνδεσης προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες με απώτερο σκοπό την εύρεση εργασίας, φροντίζοντας για το μέλλον των αποφοίτων:

  • Συμβουλεύει ατομικά με σκοπό την ανάπτυξη των προσωπικών τάσεων και επιλογών.
  • Υποστηρίζει τη δημιουργία βιογραφικού σημειώματος.
  • Τονίζει το ρόλο της συνοδευτικής επιστολής.
  • Εκπαιδεύει και προετοιμάζει για την προσωπική συνέντευξη. Οι απόφοιτοι αντιμετωπίζουν την προσωπική συνέντευξη οπλισμένοι με το απαραίτητο βιογραφικό σημείωμα και με αυτοπεποίθηση.
  • Δίνει πρόσβαση στα μέσα αναζήτησης εργασίας (τύπος, internet).
  • Εντοπίζει και προτείνει θέσεις εργασίας και δυνατότητες απασχόλησης.
  • Υποστηρίζει την ανάπτυξη των προσόντων των σπουδαστών.
  • Δίνει ευκαιρία άμεσης επαφής με εταιρίες που θέλουν να προσλάβουν.