Επαγγελματική Επίσκεψη Εξειδικευμένου Εγκαταστάτη Μπαταριών στη ΣΑΕΚ Αιγάλεω, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος SECOVE

Την Τρίτη 16/04/2024, ο επαγγελματίας της ειδικότητας κος Κωνσταντίνος Ανδρομέδας, ειδικός στον τομέα των τεχνολογιών μπαταριών για φωτοβολταϊκά συστήματα, επισκέφτηκε τη ΣΑΕΚ Αιγάλεω στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος SECOVE. Η επίσκεψή του είχε ως στόχο την ανταλλαγή γνώσεων και την ενίσχυση της τεχνογνωσίας των σπουδαστών του τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.

Ο κ. Ανδρομέδας, παρουσίασε στους σπουδαστές μας, τις πρόσφατες εξελίξεις στις τεχνολογίες μπαταριών που χρησιμοποιούνται σε φωτοβολταϊκά συστήματα. Αναλύθηκαν οι τεχνικές διαδικασίες για τις αποκαταστάσεις βλαβών και τις εγκαταστάσεις μπαταριών, ενώ εξετάστηκαν οι μελλοντικές τεχνολογίες που αναμένεται να επηρεάσουν τον τομέα.

Η παρουσίαση του κ. Ανδρομέδα αποτέλεσε μια πολύτιμη ευκαιρία για τους σπουδαστές μας και μελλοντικούς τεχνικούς του χώρου των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας ώστε να ενημερωθούν για τις τελευταίες εξελίξεις και τις καινοτομίες στον τομέα των μπαταριών για φωτοβολταϊκά συστήματα.

Η επίσκεψη αυτή, περιλαμβάνεται σε ένα σύνολο δραστηριοτήτων της ΣΑΕΚ Αιγάλεω που υλοποιούνται στο πλαίσιο των Ευρωπαικών Προγραμματων στα οποία συμμετέχει.

Η ΣΑΕΚ Αιγάλεω εκφράζει τις ειλικρινείς της ευχαριστίες προς τον κ. Ανδρομέδα Κωνσταντίνο για την πολύτιμη συνεισφορά του και την εποικοδομητική συνεργασία στο πλαίσιο του προγράμματος SECOVE.