Mobiliteach

Mobiliteach – Σε βάθος τομεακή εξειδίκευση των εκπαιδευτών ΕΕΚ

Το Mobiliteach-Πρόγραμμα σε βάθος εξειδίκευσης τομέα των εκπαιδευτών ΕΕΚ, στοχεύει στη δημιουργία μιας ενότητας κατάρτισης για τους εκπαιδευτικούς σχετικά με τον τρόπο δημιουργίας διατομεακών δραστηριοτήτων για τους μαθητές. Η ενότητα θα αναπτυχθεί και θα δοκιμαστεί σε τρεις εκπαιδευτικές εκδηλώσεις. Η ιδέα αυτής της εκπαίδευσης προήλθε από την πεποίθηση ότι κάθε πλευρά της ζωής μας σχετίζεται όλο και περισσότερο με την “επιστήμη της βιοτεχνίας” -με τον ένα ή τον άλλο τρόπο- και ότι ο κόσμος της εργασίας θα διασυνδέεται όλο και περισσότερο διεθνώς. Το πρόγραμμα αναφέρεται στην ανάγκη αύξησης της διεπιστημονικότητας για τη δημιουργία πιο διαδραστικού και ενδιαφέροντος περιεχομένου για τους σπουδαστές.

Σχεδιασμένο στο πλαίσιο του έργου Erasmus KA2, το «Mobiliteach: Σε Βάθος τομεακή εξειδίκευση των εκπαιδευτικών ΕΕΚ», προσφέρει τη δυνατότητα ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών μεταξύ εκπαιδευτών ΕΕΚ, διοικητικού προσωπικού, διευθυντών και μάνατζερς προγραμμάτων κινητικότητας σχετικά με διαθεματικές διδακτικές μεταξύ Επιστήμης, Τεχνολογίας, Μηχανικής, Μαθηματιών (STEM) και Τουρισμού. Για παράδειγμα, μπορεί να υπάρξει ο συνδυασμός επαγγελματικών θεμάτων όπως η μαγειρική με άλλα, όπως η επιστήμη και τα μαθηματικά για τη βελτίωση των επιτευγμάτων στον τομέα του STEM. Οι συμμετέχοντες λαμβάνουν μέρος σε εργαστήρια για τη δημιουργία καινοτόμων μεθοδολογιών που θα συμπεριληφθούν στα διδακτικά τους προγράμματα και στον ευρύτερο τομέα της Μάθησης με Βάση την Εργασία (WBL).

Ο γενικός στόχος αυτού του προγράμματος είναι να αυξήσει την ποιότητα και την αποτελεσματικότητα της παροχής ΕΕΚ βελτιώνοντας τη διδακτική και τις ευρωπαϊκές στρατηγικές ανάπτυξης WBL και πιο συγκεκριμένα να αναπτύξει και να ενσωματώσει διεπιστημονικές διδακτικές στην παροχή ΕΕΚ και να βελτιώσει τις σχετικές ικανότητες των εκπαιδευτών και των διευθυντών ΕΕΚ, να ενσωματώσει την κινητικότητα WBL και τις εμπειρίες που απορρέουν από αυτήν στα προγράμματα σπουδών στοχεύοντας στη βελτίωση των σχετικών ικανοτήτων των εκπαιδευτικών και των διευθυντών ΕΕΚ και στη δημιουργία ενός συνεργατικού διεθνούς δικτύου μεταξύ παρόχων ΕΕΚ, εμπειρογνωμόνων κινητικότητας, εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και εταιρειών με έμφαση στο STE(A)M.

Το Mobiliteach αναγνωρίζεται ως καλή πρακτική από την Εθνική Επιτροπή

Με υπερηφάνεια ανακοινώνουμε ότι το έργο KA2 Mobiliteach – Σε βάθος τομεακή εξειδίκευση εκπαιδευτικών ΕΕΚ, που ολοκληρώθηκε τον Μάιο του 2022, επιλέχθηκε από την Εθνική Επιτροπή ως καλή πρακτική.

Με βάση τις εμπειρίες που αναπτύχθηκαν σε δύο προηγούμενα έργα KA2, το Mobiliteach Sectoral στόχευε στην αύξηση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας της παροχής ΕΕΚ, στη βελτίωση της διδακτικής και στην ανάπτυξη ευρωπαϊκών αναπτυξιακών στρατηγικών WBL (Work-Based Learning).

Πιο συγκεκριμένα οι στόχοι ήταν:

Ανάπτυξη και ενσωμάτωση διεπιστημονικής διδακτικής στην παροχή ΕΕΚ και βελτίωση των σχετικών ικανοτήτων των εκπαιδευτικών και των διευθυντών ΕΕΚ.
Ενσωμάτωση εμπειριών κινητικότητας WBL στα προγράμματα σπουδών των μαθητών και βελτίωση των σχετικών ικανοτήτων των εκπαιδευτικών και των διευθυντών ΕΕΚ.
Δόμηση ενός διεθνούς δικτύου συνεργασίας μεταξύ παρόχων ΕΕΚ, Ειδικών κινητικότητας, Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και Εταιρειών.
Συνολικά οι εταίροι σχεδίασαν και υλοποίησαν 2 μορφές LTTA (Learning Teaching Training Activities), τόσο διαδικτυακά όσο και προσωπικά, οι οποίες επικεντρώθηκαν σε διάφορες διαστάσεις των δύο μακροθεμάτων που καλύπτονται από αυτήν την πρωτοβουλία, δηλαδή τη διεπιστημονική διδακτική στον Τουρισμό και τη Φιλοξενία με έμφασή στο STEAM.

Πραγματοποιήθηκαν τέσσερις εκπαιδευτικές δράσεις:

Δεκέμβριος 2020, διαδικτυακά
Ιούνιος 2021, Fatima (Πορτογαλία)
Νοέμβριος 2021, Αθήνα (Ελλάδα)
Μάρτιος 2022, Μπολόνια (Ιταλία)
Συμμετείχαν 51 εκπρόσωποι από 9 οργανισμούς. Όλες οι δράσεις βασίστηκαν στην προσέγγιση της μάθησης από ομοτίμους για να δημιουργήσουν γέφυρες μεταξύ εκπαιδευτικών ΕΕΚ διαφορετικών ειδικοτήτων και μεταξύ διαφορετικών ενδιαφερομένων που δραστηριοποιούνται στον τομέα της φιλοξενίας, του τουρισμού και της μαθησιακής κινητικότητας.

Τα αποτελέσματα έγιναν δυνατά χάρη στη σκληρή συνεργασία όλων των εταίρων του έργου:

ALFMED 🇫🇷
Berufskolleg Bergisch Gladbach 🇩🇪
ΔΗΜΟΣΙΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΙΓΑΛΕΩ 🇬🇷
Fondazione Golinelli 🇮🇹
INSIGNARE – ASSOCIACAO DE ENSINO E FORMACAO 🇵🇹
Επαγγελματική Σχολή “Kolin Gjoka” Lezhe 🇦🇱
Περισσότερες πληροφορίες στον ιστότοπο του έργου και στη βάση δεδομένων έργων Erasmus+.

1ο Εκπαιδευτικό Γεγονός – Online

Το πρώτο εκπαιδευτικό γεγονός διοργανώθηκε διαδικτυακά τον Δεκέμβριο του 2020, με συμμετοχές από το ΔΙΕΚ ΑΙΓΑΛΕΩ (Ελλάδα), Kolin Gjoka (Αλβανία), Berufskolleg Bergisch Gladbach (Γερμανία) και Insignare (Πορτογαλία). Το επιβλέπον εκπαιδευτικό ίδρυμα είναι η Fondazione Gollinelli (Ιταλία) και οι πάροχοι κινητικότητας είναι οι Alfmed (Γαλλία) και Uniser (Ιταλία). Κατά τη διάρκεια του event αναφέρθηκαν τα ακόλουθα θέματα:

 • Διερεύνηση Διαθεματικής Διδακτικής
 • Μηχανική Μάθηση
 • Διαχείριση Κύκλου Έργου
 • Η Προσέγγιση του Λογικού Πλαισίου

2ο Εκπαιδευτικό ΓεγονόςFatima, Portugal

Η δεύτερη εκπαίδευση πραγματοποιήθηκε τον Ιούλιο του 2021 στη Φάτιμα (Πορτογαλία) όπου το INSIGNARE’s EHF – Fátima Hospitality School φιλοξένησε την εκδήλωση για Ευρωπαίους εκπαιδευτές και τεχνικούς από ΙΕΚ και εκπαιδευτικούς οργανισμούς Φιλοξενίας και Τουρισμού. Η αντιπροσωπεία περιλάμβανε εκπαιδευτικούς από την Αλβανία, την Ιταλία και την Ελλάδα – η πανδημία κατέστησε αδύνατη τη συμμετοχή Γερμανών και Γάλλων εταίρων.

Η εβδομάδα βασίστηκε σε ένα μείγμα κατάρτισης στην τάξη – εκμάθησης και ανταλλαγής καλών πρακτικών μεταξύ των συμμετεχόντων – και σε δραστηριότητες στις “Εκπαιδευτικές Κουζίνες”, με στιγμές πειραματισμού και δοκιμής διαφορετικών παιδαγωγικών μεθοδολογιών, σύμφωνα κυρίως με τη διεπιστημονικότητα που προωθεί το έργο. Συζητήθηκαν επίσης και άλλα θέματα, για παράδειγμα, η τρισδιάστατη εκτύπωση και η δημιουργία/χρήση κώδικα QR, το Διαδίκτυο των Πραγμάτων, η “Μεταφορά Συνταγών” (“Food Transfer”), μια «Ζωντανή Περιήγηση», Μοριακή Μαγειρική κ.α.. Ο ACISO – Επιχειρηματικός Σύνδεσμος Ourém-Fátima παρουσίασε το Διεθνές Εργαστήριο για τον Θρησκευτικό Τουρισμό. Ο διευθύνων σύμβουλος του Fátima Hotels Group εξήγησε πώς αυτή η ομάδα ανεξάρτητων ξενοδοχείων μπορεί να συνεργάζεται για να επιτύχει διεθνή προώθηση και προβολή. Οι διεθνείς εμπειρίες των φοιτητών που στάλθηκαν για πρακτική άσκηση στην Ευρώπη ήταν επίσης ένα από τα σημεία στα οποία εργάστηκε η ομάδα των συμμετεχόντων.

3o Εκπαιδευτικό Γεγονός – Athens, Greece

Το Θεματικό ΙΕΚ STEAM Αιγάλεω φιλοξένησε την «3η έκδοση» του «Mobiliteach Sectoral – In depth specialization of VET teachers» (Mobiliteach Sectoral – Σε βάθος εξειδίκευση των εκπαιδευτών ΕΕΚ», στις 15-18 Νοεμβρίου 2021.

Κατά τη διάρκεια τεσσάρων ημερών, οι εκπαιδευτές και το διοικητικό προσωπικό από τον τομέα φιλοξενίας της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης της Ιταλίας, Πορτογαλίας, Γερμανίας, Αλβανίας και Ελλάδας, συνεργάστηκαν με στόχο να συλλάβουν ιδέες και να ανακαλύψουν και να σχεδιάσουν νέες στρατηγικές για τη βελτίωση της ποιότητας της προσφερόμενης κατάρτισης και των μεθοδολογιών διδασκαλίας τους.

Ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων επέτρεψε στους συμμετέχοντες να διερευνήσουν σε βάθος τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες σε αυτόν τον τομέα καθώς και να σχεδιάσουν νέες προσεγγίσεις για την προσαρμογή των προγραμμάτων κατάρτισης στις ανάγκες της αγοράς και την απελευθέρωση των δυνατοτήτων των μαθητών τους. Συνοπτικά, οι συνεδρίες εργασίας περιλάμβαναν:

 • Ανταλλαγή καλών πρακτικών και εργαστηρίων, αφιερωμένων στον τρόπο ενσωμάτωσης του STEAM στα προγράμματα σπουδών των σπουδαστών με ιδιαίτερη έμφαση στον Τουρισμό, τη διαχείριση ξενοδοχείων και την επεξεργασία τροφίμων, μεταξύ άλλων.
 • Εργαστήρια πρακτικής εφαρμογής του Industry 4.0 στη Φιλοξενία.
 • Εργαστήρια και τρόπος χρήσης του STEAM στην επεξεργασία τροφίμων για άτομα με ιδιαίτερες ανάγκες.

Το κεντρικό θέμα είχε ως στόχο να παρέχει σημαντικές γνώσεις για το μέλλον αυτών των τομέων.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, δόθηκε ιδιαίτερη προσοχή στην ανάπτυξη των βασικών ικανοτήτων και δεξιοτήτων του 21ου αιώνα. Λαμβάνοντας υπόψη ότι σήμερα η πρακτική άσκηση στο εξωτερικό αποτελεί την πιο αποτελεσματική ευκαιρία για την ανάπτυξή των σπουδαστών, οι συμμετέχοντες έλαβαν μέρος σε βιωματικές δραστηριότητες μέσα από τις οποίες αντιλήφθηκαν πώς είναι να ζεις στο εξωτερικό ως ασκούμενος, ώστε να μπορέσουν να ενισχύσουν την προσωπική ανάπτυξη των σπουδαστών τους.

4ο Εκπαιδευτικό γεγονός – Bologna, Italy

Η τέταρτη έκδοση του “Mobiliteach Sectoral – In depth specialization of VET teachers”, έλαβε χώρα στη Μπολόνια της Ιταλίας στις εγκαταστάσεις του Fondazione Golinelli (3 ημέρες) και της Uniser (1 ημέρα) από τις 7 έως τις 10 Μαρτίου 2022.

Κατά τη διάρκεια τεσσάρων ημερών, οι εκπαιδευτές και το διοικητικό προσωπικό του τομέα Φιλοξενίας από τα Ινστιτούτα ΕΕΚ της Ιταλίας, της Πορτογαλίας, της Γερμανίας, της Ελλάδας της Αλβανίας και της Ισπανίας, συνεργάστηκαν σε μια κοινή προσπάθεια για τη βελτίωση της ποιότητας της προσφερόμενης κατάρτισης μέσα από την αναβάθμιση και τη βελτιστοποίηση των μεθοδολογιών διδασκαλίας τους.

Οι συμμετέχοντες, αρχικά ξεναγήθηκαν στις εκπληκτικές εγκαταστάσεις του Ιδρύματος Golinelli και διαπίστωσαν τις τεράστιες εκπαιδευτικές δυνατότητες που μπορεί να προσφέρει στους εκπαιδευόμενους μέσα από τις άρτιες υποδομές του τόσο σε εξοπλισμό όσο και σε προσωπικό.


Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκαν διάφορες εκπαιδευτικές δραστηριότητες όπως:

 • Εργαστήριο επιστήμης και κοινωνίας τροφίμων: Ένα εργαστήριο που αποτελείται από τρία επιστημονικά πειράματα σχετικά με την ασφάλεια των τροφίμων, την ευαισθητοποίηση σχετικά με τα τρόφιμα, τη βιωσιμότητα σε σχέση με το αποτύπωμα άνθρακα κατά την παραγωγή της τροφής και την αξία και την αξιοπιστία (ή όχι) της επιστημονικής γνώσης.
 • Εργαστήριο μοριακής γαστρονομίας: Οι συμμετέχοντες εκτέλεσαν ορισμένες μοριακές μαγειρικές παρασκευές. Έτσι μπόρεσαν να ανακαλύψουν τις αντιδράσεις και τις «μεταμορφώσεις» που λαμβάνουν χώρα στην κουζίνα με τη συνεισφορά της χημείας που εισάγει νέα συστατικά στην προετοιμασία των πιάτων.

Τέλος συζητήθηκε το θέμα των super foods εστιάζοντας στη Σπιρουλίνα, την οποία οι συμμετέχοντες παρατήρησαν στο μικροσκόπιο.

 • Σχεδιαστική σκέψη για την Επιχειρηματικότητα στον Τομέα της Φιλοξενίας: Οι συμμετέχοντες, δουλεύοντας σε μικρές ομάδες σχεδίασαν ένα προϊόν ή μια υπηρεσία του τομέα φιλοξενίας μέσα από την προσέγγιση του Design Thinking και του ενσυναισθητικού σχεδιασμού. Στη συνέχεια κατασκεύασαν «πρωτότυπα» (prototypes) τα οποία παρουσίασαν στην ολομέλεια ώστε να συλλέξουν σημαντικές παρατηρήσεις για τη βελτίωσή τους.
 • Επίσκεψη στη Σχολή Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και κατάρτισης IPSAR Luigi Veronelli: Οι συμμετέχοντες ξεναγήθηκαν σε όλους τους χώρους και τα εργαστήρια από τους καθηγητές και τους μαθητές της σχολής. Ενημερώθηκαν για τις εκπαιδευτικές διαδικασίες και βίωσαν στην πράξη τη θερμή φιλοξενία ενός πρωτοποριακού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος.
 • Ψηφιακό εργαστήριο κώδικα: Οι εκπαιδευόμενοι δουλεύοντας σε μικρές ομάδες προγραμμάτισαν το Damerino, ένα εκπαιδευτικό, κοινωνικό (social) robot που είναι ικανό να εκφράσει συναισθήματα μιλώντας, ακούγοντας και όντας προγραμματισμένο για να αλληλεπιδρά με τους χρήστες κάνοντας προτάσεις και δίνοντας πληροφορίες. Στη συνέχεια διερεύνησαν τις δυνατότητες και τους τρόπους χρήσης ενός τέτοιου robot στον τομέα της φιλοξενίας.

Διαδικασίες αναγνώρισης και επικύρωσης μετά την κινητικότητα στο εξωτερικό: Παρουσιάστηκε η μεθοδολογία του ιδρύματος Insignare στην Πορτογαλία. Οι συμμετέχοντες διερεύνησαν διάφορες διαδικασίες και τρόπους αξιολόγησης και αναγνώρισης των αποτελεσμάτων της κινητικότητας και αντάλλαξαν απόψεις δουλεύοντας σε μικτές ομάδες.

Για περισσότερες πληροφορίες για το Mobiliteach, πατήστε εδώ: