Mobiliteach

Mobiliteach – Σε βάθος τομεακή εξειδίκευση των εκπαιδευτών ΕΕΚ

Το Mobiliteach-Πρόγραμμα σε βάθος εξειδίκευσης τομέα των εκπαιδευτών ΕΕΚ, στοχεύει στη δημιουργία μιας ενότητας κατάρτισης για τους εκπαιδευτικούς σχετικά με τον τρόπο δημιουργίας διατομεακών δραστηριοτήτων για τους μαθητές. Η ενότητα θα αναπτυχθεί και θα δοκιμαστεί σε τρεις εκπαιδευτικές εκδηλώσεις. Η ιδέα αυτής της εκπαίδευσης προήλθε από την πεποίθηση ότι κάθε πλευρά της ζωής μας σχετίζεται όλο και περισσότερο με την “επιστήμη της βιοτεχνίας” -με τον ένα ή τον άλλο τρόπο- και ότι ο κόσμος της εργασίας θα διασυνδέεται όλο και περισσότερο διεθνώς. Το πρόγραμμα αναφέρεται στην ανάγκη αύξησης της διεπιστημονικότητας για τη δημιουργία πιο διαδραστικού και ενδιαφέροντος περιεχομένου για τους σπουδαστές.

Σχεδιασμένο στο πλαίσιο του έργου Erasmus KA2, το «Mobiliteach: Σε Βάθος τομεακή εξειδίκευση των εκπαιδευτικών ΕΕΚ», προσφέρει τη δυνατότητα ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών μεταξύ εκπαιδευτών ΕΕΚ, διοικητικού προσωπικού, διευθυντών και μάνατζερς προγραμμάτων κινητικότητας σχετικά με διαθεματικές διδακτικές μεταξύ Επιστήμης, Τεχνολογίας, Μηχανικής, Μαθηματιών (STEM) και Τουρισμού. Για παράδειγμα, μπορεί να υπάρξει ο συνδυασμός επαγγελματικών θεμάτων όπως η μαγειρική με άλλα, όπως η επιστήμη και τα μαθηματικά για τη βελτίωση των επιτευγμάτων στον τομέα του STEM. Οι συμμετέχοντες λαμβάνουν μέρος σε εργαστήρια για τη δημιουργία καινοτόμων μεθοδολογιών που θα συμπεριληφθούν στα διδακτικά τους προγράμματα και στον ευρύτερο τομέα της Μάθησης με Βάση την Εργασία (WBL).

Ο γενικός στόχος αυτού του προγράμματος είναι να αυξήσει την ποιότητα και την αποτελεσματικότητα της παροχής ΕΕΚ βελτιώνοντας τη διδακτική και τις ευρωπαϊκές στρατηγικές ανάπτυξης WBL και πιο συγκεκριμένα να αναπτύξει και να ενσωματώσει διεπιστημονικές διδακτικές στην παροχή ΕΕΚ και να βελτιώσει τις σχετικές ικανότητες των εκπαιδευτών και των διευθυντών ΕΕΚ, να ενσωματώσει την κινητικότητα WBL και τις εμπειρίες που απορρέουν από αυτήν στα προγράμματα σπουδών στοχεύοντας στη βελτίωση των σχετικών ικανοτήτων των εκπαιδευτικών και των διευθυντών ΕΕΚ και στη δημιουργία ενός συνεργατικού διεθνούς δικτύου μεταξύ παρόχων ΕΕΚ, εμπειρογνωμόνων κινητικότητας, εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και εταιρειών με έμφαση στο STE(A)M.

1ο Εκπαιδευτικό Γεγονός

Το πρώτο εκπαιδευτικό γεγονός διοργανώθηκε διαδικτυακά τον Δεκέμβριο του 2020, με συμμετοχές από το ΔΙΕΚ ΑΙΓΑΛΕΩ (Ελλάδα), Kolin Gjoka (Αλβανία), Berufskolleg Bergisch Gladbach (Γερμανία) και Insignare (Πορτογαλία). Το επιβλέπον εκπαιδευτικό ίδρυμα είναι η Fondazione Gollinelli (Ιταλία) και οι πάροχοι κινητικότητας είναι οι Alfmed (Γαλλία) και Uniser (Ιταλία). Κατά τη διάρκεια του event αναφέρθηκαν τα ακόλουθα θέματα:

  • Διερεύνηση Διαθεματικής Διδακτικής
  • Μηχανική Μάθηση
  • Διαχείριση Κύκλου Έργου
  • Η Προσέγγιση του Λογικού Πλαισίου

2ο Εκπαιδευτικό Γεγονός

Η δεύτερη εκπαίδευση πραγματοποιήθηκε τον Ιούλιο του 2021 στη Φάτιμα (Πορτογαλία) όπου το INSIGNARE’s EHF – Fátima Hospitality School φιλοξένησε την εκδήλωση για Ευρωπαίους εκπαιδευτές και τεχνικούς από ΙΕΚ και εκπαιδευτικούς οργανισμούς Φιλοξενίας και Τουρισμού. Η αντιπροσωπεία περιλάμβανε εκπαιδευτικούς από την Αλβανία, την Ιταλία και την Ελλάδα – η πανδημία κατέστησε αδύνατη τη συμμετοχή Γερμανών και Γάλλων εταίρων.

Η εβδομάδα βασίστηκε σε ένα μείγμα κατάρτισης στην τάξη – εκμάθησης και ανταλλαγής καλών πρακτικών μεταξύ των συμμετεχόντων – και σε δραστηριότητες στις “Εκπαιδευτικές Κουζίνες”, με στιγμές πειραματισμού και δοκιμής διαφορετικών παιδαγωγικών μεθοδολογιών, σύμφωνα κυρίως με τη διεπιστημονικότητα που προωθεί το έργο. Συζητήθηκαν επίσης και άλλα θέματα, για παράδειγμα, η τρισδιάστατη εκτύπωση και η δημιουργία/χρήση κώδικα QR, το Διαδίκτυο των Πραγμάτων, η “Μεταφορά Συνταγών” (“Food Transfer”), μια «Ζωντανή Περιήγηση», Μοριακή Μαγειρική κ.α.. Ο ACISO – Επιχειρηματικός Σύνδεσμος Ourém-Fátima παρουσίασε το Διεθνές Εργαστήριο για τον Θρησκευτικό Τουρισμό. Ο διευθύνων σύμβουλος του Fátima Hotels Group εξήγησε πώς αυτή η ομάδα ανεξάρτητων ξενοδοχείων μπορεί να συνεργάζεται για να επιτύχει διεθνή προώθηση και προβολή. Οι διεθνείς εμπειρίες των φοιτητών που στάλθηκαν για πρακτική άσκηση στην Ευρώπη ήταν επίσης ένα από τα σημεία στα οποία εργάστηκε η ομάδα των συμμετεχόντων.

3o Εκπαιδευτικό Γεγονός

binary comment

Το Θεματικό ΙΕΚ STEAM Αιγάλεω φιλοξένησε την «3η έκδοση» του «Mobiliteach Sectoral – In depth specialization of VET teachers» (Mobiliteach Sectoral – Σε βάθος εξειδίκευση των εκπαιδευτών ΕΕΚ», στις 15-18 Νοεμβρίου 2021.

Κατά τη διάρκεια τεσσάρων ημερών, οι εκπαιδευτές και το διοικητικό προσωπικό από τον τομέα φιλοξενίας της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης της Ιταλίας, Πορτογαλίας, Γερμανίας, Αλβανίας και Ελλάδας, συνεργάστηκαν με στόχο να συλλάβουν ιδέες και να ανακαλύψουν και να σχεδιάσουν νέες στρατηγικές για τη βελτίωση της ποιότητας της προσφερόμενης κατάρτισης και των μεθοδολογιών διδασκαλίας τους.

Ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων επέτρεψε στους συμμετέχοντες να διερευνήσουν σε βάθος τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες σε αυτόν τον τομέα καθώς και να σχεδιάσουν νέες προσεγγίσεις για την προσαρμογή των προγραμμάτων κατάρτισης στις ανάγκες της αγοράς και την απελευθέρωση των δυνατοτήτων των μαθητών τους. Συνοπτικά, οι συνεδρίες εργασίας περιλάμβαναν:

  • Ανταλλαγή καλών πρακτικών και εργαστηρίων, αφιερωμένων στον τρόπο ενσωμάτωσης του STEAM στα προγράμματα σπουδών των σπουδαστών με ιδιαίτερη έμφαση στον Τουρισμό, τη διαχείριση ξενοδοχείων και την επεξεργασία τροφίμων, μεταξύ άλλων.
  • Εργαστήρια πρακτικής εφαρμογής του Industry 4.0 στη Φιλοξενία.
  • Εργαστήρια και τρόπος χρήσης του STEAM στην επεξεργασία τροφίμων για άτομα με ιδιαίτερες ανάγκες.

Το κεντρικό θέμα είχε ως στόχο να παρέχει σημαντικές γνώσεις για το μέλλον αυτών των τομέων.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, δόθηκε ιδιαίτερη προσοχή στην ανάπτυξη των βασικών ικανοτήτων και δεξιοτήτων του 21ου αιώνα. Λαμβάνοντας υπόψη ότι σήμερα η πρακτική άσκηση στο εξωτερικό αποτελεί την πιο αποτελεσματική ευκαιρία για την ανάπτυξή τους, οι συμμετέχοντες έλαβαν μέρος σε βιωματικές δραστηριότητες στις οποίες αντιλήφθηκαν πώς είναι να ζεις στο εξωτερικό ως ασκούμενος, ώστε να μπορέσουν να ενισχύσουν την προσωπική ανάπτυξη των σπουδαστών τους.

Το τέταρτο εκπαιδευτικό γεγονός θα λάβει χώρα στη Bologna το Φβρουάριο το 2022

Για περισσότερες πληροφορίες, πατήστε εδώ: