Mobiliteach

Mobiliteach – Σε βάθος τομεακή εξειδίκευση των εκπαιδευτών ΕΕΚ

Το Mobiliteach-Πρόγραμμα σε βάθος εξειδίκευσης τομέα των εκπαιδευτών ΕΕΚ, στοχεύει στη δημιουργία μιας ενότητας κατάρτισης για τους εκπαιδευτικούς σχετικά με τον τρόπο δημιουργίας διατομεακών δραστηριοτήτων για τους μαθητές. Η ενότητα θα αναπτυχθεί και θα δοκιμαστεί σε τρεις εκπαιδευτικές εκδηλώσεις. Η ιδέα αυτής της εκπαίδευσης προήλθε από την πεποίθηση ότι κάθε πλευρά της ζωής μας σχετίζεται όλο και περισσότερο με την “επιστήμη της βιοτεχνίας” -με τον ένα ή τον άλλο τρόπο- και ότι ο κόσμος της εργασίας θα διασυνδέεται όλο και περισσότερο διεθνώς. Το πρόγραμμα αναφέρεται στην ανάγκη αύξησης της διεπιστημονικότητας για τη δημιουργία πιο διαδραστικού και ενδιαφέροντος περιεχομένου για τους σπουδαστές.

Σχεδιασμένο στο πλαίσιο του έργου Erasmus KA2, το «Mobiliteach: Σε Βάθος τομεακή εξειδίκευση των εκπαιδευτικών ΕΕΚ», προσφέρει τη δυνατότητα ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών μεταξύ εκπαιδευτών ΕΕΚ, διοικητικού προσωπικού, διευθυντών και μάνατζερς προγραμμάτων κινητικότητας σχετικά με διαθεματικές διδακτικές μεταξύ Επιστήμης, Τεχνολογίας, Μηχανικής, Μαθηματιών (STEM) και Τουρισμού. Για παράδειγμα, μπορεί να υπάρξει ο συνδυασμός επαγγελματικών θεμάτων όπως η μαγειρική με άλλα, όπως η επιστήμη και τα μαθηματικά για τη βελτίωση των επιτευγμάτων στον τομέα του STEM. Οι συμμετέχοντες λαμβάνουν μέρος σε εργαστήρια για τη δημιουργία καινοτόμων μεθοδολογιών που θα συμπεριληφθούν στα διδακτικά τους προγράμματα και στον ευρύτερο τομέα της Μάθησης με Βάση την Εργασία (WBL).

Ο γενικός στόχος αυτού του προγράμματος είναι να αυξήσει την ποιότητα και την αποτελεσματικότητα της παροχής ΕΕΚ βελτιώνοντας τη διδακτική και τις ευρωπαϊκές στρατηγικές ανάπτυξης WBL και πιο συγκεκριμένα να αναπτύξει και να ενσωματώσει διεπιστημονικές διδακτικές στην παροχή ΕΕΚ και να βελτιώσει τις σχετικές ικανότητες των εκπαιδευτών και των διευθυντών ΕΕΚ, να ενσωματώσει την κινητικότητα WBL και τις εμπειρίες που απορρέουν από αυτήν στα προγράμματα σπουδών στοχεύοντας στη βελτίωση των σχετικών ικανοτήτων των εκπαιδευτικών και των διευθυντών ΕΕΚ και στη δημιουργία ενός συνεργατικού διεθνούς δικτύου μεταξύ παρόχων ΕΕΚ, εμπειρογνωμόνων κινητικότητας, εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και εταιρειών με έμφαση στο STE(A)M.

1ο Εκπαιδευτικό Γεγονός

Το πρώτο εκπαιδευτικό γεγονός διοργανώθηκε διαδικτυακά τον Δεκέμβριο του 2020, με συμμετοχές από το ΔΙΕΚ ΑΙΓΑΛΕΩ (Ελλάδα), Kolin Gjoka (Αλβανία), Berufskolleg Bergisch Gladbach (Γερμανία) και Insignare (Πορτογαλία). Το επιβλέπον εκπαιδευτικό ίδρυμα είναι η Fondazione Gollinelli (Ιταλία) και οι πάροχοι κινητικότητας είναι οι Alfmed (Γαλλία) και Uniser (Ιταλία). Κατά τη διάρκεια του event αναφέρθηκαν τα ακόλουθα θέματα:

  • Διερεύνηση Διαθεματικής Διδακτικής
  • Μηχανική Μάθηση
  • Διαχείριση Κύκλου Έργου
  • Η Προσέγγιση του Λογικού Πλαισίου

2ο Εκπαιδευτικό Γεγονός

Η δεύτερη εκπαίδευση πραγματοποιήθηκε τον Ιούλιο του 2021 στη Φάτιμα (Πορτογαλία) όπου το INSIGNARE’s EHF – Fátima Hospitality School φιλοξένησε την εκδήλωση για Ευρωπαίους εκπαιδευτές και τεχνικούς από ΙΕΚ και εκπαιδευτικούς οργανισμούς Φιλοξενίας και Τουρισμού. Η αντιπροσωπεία περιλάμβανε εκπαιδευτικούς από την Αλβανία, την Ιταλία και την Ελλάδα – η πανδημία κατέστησε αδύνατη τη συμμετοχή Γερμανών και Γάλλων εταίρων.

Η εβδομάδα βασίστηκε σε ένα μείγμα κατάρτισης στην τάξη – εκμάθησης και ανταλλαγής καλών πρακτικών μεταξύ των συμμετεχόντων – και σε δραστηριότητες στις “Εκπαιδευτικές Κουζίνες”, με στιγμές πειραματισμού και δοκιμής διαφορετικών παιδαγωγικών μεθοδολογιών, σύμφωνα κυρίως με τη διεπιστημονικότητα που προωθεί το έργο. Συζητήθηκαν επίσης και άλλα θέματα, για παράδειγμα, η τρισδιάστατη εκτύπωση και η δημιουργία/χρήση κώδικα QR, το Διαδίκτυο των Πραγμάτων, η “Μεταφορά Συνταγών” (“Food Transfer”), μια «Ζωντανή Περιήγηση», Μοριακή Μαγειρική κ.α.. Ο ACISO – Επιχειρηματικός Σύνδεσμος Ourém-Fátima παρουσίασε το Διεθνές Εργαστήριο για τον Θρησκευτικό Τουρισμό. Ο διευθύνων σύμβουλος του Fátima Hotels Group εξήγησε πώς αυτή η ομάδα ανεξάρτητων ξενοδοχείων μπορεί να συνεργάζεται για να επιτύχει διεθνή προώθηση και προβολή. Οι διεθνείς εμπειρίες των φοιτητών που στάλθηκαν για πρακτική άσκηση στην Ευρώπη ήταν επίσης ένα από τα σημεία στα οποία εργάστηκε η ομάδα των συμμετεχόντων.

Το τρίτο μέρος θα λάβει χώρα στην Αθήνα (Ελλάδα) το φθινόπωρο του 2021.

Για περισσότερες πληροφορίες, πατήστε εδώ: