Επισκέψεις Ισπανών Καθηγητών στη ΣΑΕΚ Αιγάλεω στα Πλαίσια του Erasmus+

Τρείς αντιπροσωπείες Ισπανών καθηγητών επισκέφθηκαν τη Θεματική Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Θ.ΣΑΕΚ) Αιγάλεω, στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+. Οι επισκέψεις είχαν ως στόχο την ενημέρωση για το εκπαιδευτικό σύστημα της Ελλάδας και τις Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης, με έμφαση στη Θ.ΣΑΕΚ – STEAM Αιγάλεω.

Kατά τη διάρκεια της επίσκεψής τους, οι εκπαιδευτικοί, ξεναγήθηκαν σε αίθουσες διδασκαλίας και σε εργαστήρια της Σχολής, μίλησαν με προσωπικό, καταρτιζόμενους και εκπαιδευτές, και παρείχαν πληροφορίες σχετικά με το δικό τους εκπαιδευτικό σύστημα και τα σχολεία στα οποία εργάζονται. Επιπλέον, η δεύτερη αντιπροσωπεία παρακολούθησε ένα εργαστηριακό μάθημα (C++), της ειδικότητας Τεχνικοί Εφαρμογών Πληροφορικής του Β’ Εξαμήνου.

Οι τρεις αντιπροσωπείες που επισκέφθηκαν τη Θ.ΣΑΕΚ Αιγάλεω είναι:

1) Από το CIFP Fontecarmoa της Galicia:

 • Paula Boo Pardavila
 • María Concepción Pérez Alonso
 • Luis Garrigós Villalba

2) Από το IES Ramón Mª Aller Ulloa (Lalín – Pontevedra -Galicia):

 • José Rey
 • Laura Alonso
 • Manuel Domínguez Cuquejο

3) Από το IES Ramón Menendez Pidal (Coruña – Galicia):

 • María Consuelo Lodeiro
 • Helena Maseda
 • Isabel Mesejo
 • Estrella Pérez
 • Sonia Arias

Οι επισκέψεις πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της συνεργασίας της Θ.ΣΑΕΚ Αιγάλεω με ισπανικά σχολεία για το πρόγραμμα Erasmus+.