Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης (Moodle)

Instructions: Welcome to TCET E-Learning

ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ moodle

Οδηγίες για Εκπαιδευτές/τριες

Οδηγίες για Καταρτιζόμενους/ζόμενες

.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑΣ password ΣΤΗ MOODLE

.

ΝΕΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΕΒΑΣΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ MOODLE

Χρήσιμες Οδηγίες & Video για τους/τις Εκπαιδευτές/τριες στην χρήση της Moodle (για εργασίες, quiz, διαδραστικό μάθημα-lesson κλπ.)

.

Παράδειγμα/Παρουσίαση δημόσιου βίντεο στο youtube για το “ανέβασμα” (upload) των εργασιών (Assignment) των Καταρτιζομένων στην ηλεκτρονική πλατφόρμα Moodle (παράδειγμα δημοσιευμένο στα Ελληνικά -από το 00:14 sec και μετά)


Εναλλακτικό βίντεο για το “ανέβασμα” (upload) των εργασιών  (Assignment) των Καταρτιζομένων στην ηλ. πλατφόρμα Moodle του Δ.ΙΕΚ Αιγάλεω

( ρυθμίσεις για Ελληνικούς υπ/τλους στα settings–>subtitles–>Autotranslate–>Greek )

.

Ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση στα ΔΙΕΚ – Υπουργείο Παιδείας


Λήψη της εφαρμογής Moodle mobile app  για κινητά Smartphone

Οδηγίες σύνδεσης της εφαρμογής  moodle mobile app

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ & ΑΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Καλώς ήλθατε στον διαδικτυακό τόπο ηλεκτρονικής μάθησης (e-learning) του Δ.ΙΕΚ Αιγάλεω, ο οποίος ανήκει στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (εφεξής Υπουργείο) και αποτελεί σημείο συγκέντρωσης ηλεκτρονικών σημειώσεων & λοιπού εκπαιδευτικού υλικού υπό τους παρακάτω όρους χρήσης:

  • Η χρήση/επίσκεψη του παρόντος διαδικτυακού τόπου προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των περιγραφομένων εδώ όρων χρήσης. Η πλοήγηση και παραμονή στον παρόντα διαδικτυακό τόπο η αρχειοθέτηση/ καταλογογράφηση αυτού συνιστά έμπρακτη αποδοχή των παρακάτω όρων χρήσης.
  • Η χρήση του παρόντος διαδικτυακού τόπου πρέπει να γίνεται αποκλειστικά και μόνο για νόμιμους σκοπούς και με τρόπο που να μην περιορίζει ή εμποδίζει τη χρήση του από τρίτους. Ο χρήστης/επισκέπτης αυτού του διαδικτυακού τόπου υποχρεούται να τον χρησιμοποιεί σύμφωνα με το νόμο, και τους παρόντες όρους χρήσης. Ο χρήστης/επισκέπτης αυτού του διαδικτυακού τόπου πρέπει να μην προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη ή δυσλειτουργία του και να επηρεάσουν αρνητικά ή να θέσουν σε κίνδυνο την παροχή των υπηρεσιών που παρέχονται μέσω του παρόντος διαδικτυακού τόπου προς τους χρήστες.
  • Το Υπουργείο δεν ευθύνεται για τυχόν ζημία που μπορεί να προκληθεί από την χρήση συνδέσμων (links) του site προς άλλους δικτυακούς τόπους, καθώς και για τις πληροφορίες που μπορεί να περιλαμβάνονται στις δικτυακές σελίδες των συνδέσμων του. To Υπουργείο δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο των σελίδων προς τις οποίες διατηρεί συνδέσμους, ούτε είναι υπεύθυνο για την πολιτική ασφαλείας άλλων κόμβων, καθώς και για τον τρόπο διαχείρισης των ηλεκτρονικών επισκεπτών τους.
  • Το Υπουργείο δεν ευθύνεται για τυχόν διακοπή λειτουργίας του παρόντος διαδικτυακού τόπου και των παρεχόμενων υπηρεσιών. Επίσης δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια κέρδους εργασίας ή επαγγελματική διακοπή που οφείλεται στη αδυναμία παροχής σύνδεσης των χρηστών/επισκεπτών στον παρόντα διαδικτυακό τόπο.
  • Τα στοιχεία που παρέχονται από τους χρήστες δεν θα χρησιμοποιηθούν από το Υπουργείο για κανέναν άλλο σκοπό πλην των αναγκών του έργου «Πλατφόρμα Ηλεκτρονικής Μάθησης e-learning του Δ.ΙΕΚ Αιγάλεω».
  • Το site δεν ευθύνεται για τυχόν προσωπικά δεδομένα που εμφανίζονται στις δικτυακές σελίδες μέσω υπηρεσιών καταλόγου και εξυπηρετητών αναζήτησης.
  • Oι χρήστες χρησιμοποιούν τις σημειώσεις & εκπαιδευτικό υλικό των εκπαιδευτών τους οι οποίες έχουν δωθεί κάτω από τους όρους Creative Commons «Some Rights Reserved» και της δήλωσης ότι το έργο συνοδεύεται από άδεια Creative Commons.
  • Το Υπουργείο έχει τη δυνατότητα να κάνει αλλαγές στο περιεχόμενο του δικτυακού τόπου site  και στους ανωτέρω όρους χωρίς καμία προειδοποίηση.
    Ο χρήστης και επισκέπτης του site  συμφωνεί και αποδέχεται πλήρως τους παραπάνω όρους.