ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Ι.Ε.Κ.

Μετά από επιτυχή συμμετοχή στις Εξετάσεις Πιστοποίησης θεωρητικού καθώς και πρακτικού μέρους του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων & Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ) οι απόφοιτοι των Ι.Ε.Κ. λαμβάνουν ΠΤΥΧΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ. Παρακάτω μπορείτε να δείτε τα επαγγελματικά δικαιώματα (π.χ. για την έκδοση επαγγελματικής άδειας) που έχουν οι κάτοχοι των πτυχίων αυτών ανάλογα με την ειδικότητα στα παρακάτω επαγγέλματα :

και ειδικότερα στις πιστοποιημένες ειδικότητες από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων & Επαγγελματικού Προσανατολισμού : Επαγγελματικά Δικαιώματα Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

.

Μπορείτε να διαβάσετε εδώ το : Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων

.

https://www.eoppep.gr/index.php/el/qualification-certificate/national-qualification-framework