ΝΕΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΙΕΚ

Παρακαλούμε βρείτε συνημμένο τον Κανονισμό Λειτουργίας Πειραματικών και Θεματικών ΙΕΚ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ-ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ-ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ-ΙΕΚ-ΦΕΚ-20-.doc

NEO – Κ5/160259/8-12-2021 Κανονισμός Λειτουργίας Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας (Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν.) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (από 16/2/2022)