ΝΕΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΙΕΚ

Παρακαλούμε βρείτε συνημμένο τον Κανονισμό Λειτουργίας Πειραματικών και Θεματικών ΙΕΚ, επίσης ακολουθεί το Φ.Ε.Κ. με τις διατάξεις που διέπουν όλα τα Δημόσια ΙΕΚ του ΥΠΑΙΘ :

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ-ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ-ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ-ΙΕΚ-ΦΕΚ-20-.doc

Καθώς και τις υσχύουσες διατάξεις για τα Δ.ΙΕΚ της Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν. του ΥΠΑΙΘ :

NEO – Κ5/160259/8-12-2021 Κανονισμός Λειτουργίας Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας (Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν.) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (από 16/2/2022)

Άρθρο 25 – Φοίτηση στα Ι.Ε.Κ. (ν.4763/2020) :