Κινητικότητα Καταρτιζομένων

Τα προγράμματα κινητικότητας, αναδεικνύουν ευκαιρίες και δυνατότητες βελτίωσης των γνώσεων και δεξιοτήτων των ατόμων που εργάζονται ή μαθητεύουν στον τομέα της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης. Τα σχέδια κινητικότητας παρέχουν στο προσωπικό και στους μαθητές/σπουδαστές/μαθητευόμενους τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν διακρατική κινητικότητα σε μια άλλη χώρα του Προγράμματος με σκοπό να σπουδάσουν, να καταρτιστούν, να δουλέψουν, να διδάξουν, να εκπαιδεύσουν και να αναπτύξουν επαγγελματικά προσόντα και δεξιότητες.

Μέσω των σχεδίων κινητικότητας, οι ωφελούμενοι μπορούν να αποκτήσουν νέες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες με στόχο την προσωπική τους ανάπτυξη. Μπορούν ακόμα να βελτιώσουν τις γλωσσικές τους δεξιότητες, να έρθουν σε επαφή με μια νέα κουλτούρα και πολιτισμό και να αναπτύξουν το αίσθημα της ευρωπαϊκής ταυτότητας. Ενισχύεται επίσης, η συνέργεια και διασύνδεση των δομών της τυπικής και άτυπης εκπαίδευσης, επαγγελματικής κατάρτισης, απασχόλησης και επιχειρηματικότητας και προωθείται η αναγνώριση και πιστοποίηση των δεξιοτήτων που αποκτώνται σε περιόδους κατάρτισης στο εξωτερικό.

2018

2018-1-EL01-KA102-045807

https://activemob.weebly.com

2016

Operation: VET_COSMOS in Europe

Το Operation: VET_COSMOS in Europe είναι μια πρόταση κινητικότητας σπουδαστών της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΚ) που περιλαμβάνει κατάρτιση και εργασία σε οκτώ επαγγελματικούς τομείς που υποφέρουν περισσότερο από την οικονομική κρίση στην Ελλάδα: Τεχνικοί Αυτοματισμού, Τεχνικοί Ανελκυστήρων, I.T. Προγραμματιστές λογισμικού, I.T. Προγραμματιστές Υλικού, Βοηθοί Τουρισμού, Ελεγκτές Τρόφιμων & Ποτών, Διακοσμητές Εσωτερικών Χώρων & Σχεδιαστές Αντικειμένων και Μάγειρες, που χρειάζονται ένα κομβικό σημείο το οποίο θα δώσει ώθηση στην απασχολησιμότητά τους.

Η κινητικότητα περιλαμβάνει: -10 σπουδαστές του τομέα Τεχνικών Αυτοματισμού και 10 του τομέα Τεχνικών Ανελκυστήρων οι οποίοι θα παρακολουθήσουν μια πρακτική άσκηση δύο εβδομάδων στον θεματικό τους τομέα που είναι ευθυγραμμισμένη με τις σημερινές ανάγκες της αγοράς εργασίας, στη Ρουμανία που διαθέτει μια ακμάζουσα ηλεκτρονική βιομηχανία καθώς και κατασκευαστική άνθηση. -20 Σπουδαστές του τομέα Τεχνικών Η/Υ, που θα ολοκληρώσουν μια πρακτική εργασία δύο εβδομάδων και θα παρακολουθήσουν σεμινάρια από εταιρείες του ιδιωτικού τομέα στη Ρουμανία ως ασκούμενοι, για εξειδίκευση και απόκτηση εργασιακής εμπειρίας στον τομέα τους.-20 σπουδαστές του τομέα Τεχνικών Λογισμικού οι οποίοι θα ολοκληρώσουν μια πρακτική εργασία δύο εβδομάδων και θα παρακολουθήσουν σεμινάρια του τομέα τους στην Ιταλία ως προγραμματιστές λογισμικού σε σύγχρονες εφαρμογές και δημιουργία software ώστε να αποκτήσουν εξειδίκευση και εργασιακή εμπειρία. -10 σπουδαστές του τομέα Εσωτερικής Διακόσμησης & Σχεδίασης Αντικειμένων οι οποίοι θα ολοκληρώσουν μια πρακτική εργασία δύο εβδομάδων και θα παρακολουθήσουν σεμινάρια σχετικά με τον τομέα τους στην Ιταλία ως ασκούμενοι, για να αποκτήσουν εξειδίκευση και εργασιακή εμπειρία. Οι σπουδαστές θα παρακολουθήσουν επίσης Πανεπιστημιακά μαθήματα σχετικά με την τρισδιάστατη εκτύπωση.

-20 μαθητές του Τομέα Μαγειρικής οι οποίοι θα ολοκληρώσουν μια πρακτική εργασία δύο εβδομάδων σε εταιρείες του ιδιωτικού τομέα στη Γαλλία ως ασκούμενοι, για να αποκτήσουν εξειδίκευση και εργασιακή εμπειρία στο πεδίο. -10 σουδαστές του τομέα Ελεγκτές Τροφίμων & Ποτών που θα ολοκληρώσουν μια πρακτική εργασία δύο εβδομάδων σε ιδιωτικές εταιρείες του τομέα F&B στη Γαλλία ως ασκούμενοι, για να αποκτήσουν εξειδίκευση και εργασιακή εμπειρία στο πεδίο. -10 σπουδαστές του τομέα Τουρισμού οι οποίοι θα ολοκληρώσουν μια πρακτική εργασία δύο εβδομάδων σε σε ταξιδιωτικά γραφεία και τουριστικές επιχειρήσεις στη Γαλλία ως ασκούμενοι, για να αποκτήσουν εξειδίκευση και εργασιακή εμπειρία στο πεδίο.

Όλες οι ομάδες θα προετοιμαστούν πολιτιστικά για την επίσκεψή τους στις χώρες υποδοχής τους για να ενισχύσουν τη διαπολιτισμικότητα και την προσωπική τους ανάπτυξη και να ενταχθούν ομαλά στο νέο περιβάλλον. Στόχοι του έργου μας είναι να ενισχύσουμε την απασχολησιμότητα και την προσαρμοστικότητα των σπουδαστών μας με βάση τις σημερινές ανάγκες της αγοράς, να τους βοηθήσουμε να αποκτήσουν βασικές ικανότητες στις νέες τεχνολογίες και δεξιότητες που αφορούν την εργασία ενισχύοντας παράλληλα τις γλωσσικές και διαπολιτισμικές τους ικανότητες ενώ θα συμπληρώσουν την εκπαίδευσή τους με πρακτική εμπειρία. Γενικά, τα δυτικά προάστια της Αθήνας είναι μια περιοχή της οποίας οι κάτοικοι χαρακτηρίζονται από χαμηλό εισόδημα και ευαισθησία σε διάφορους εξωτερικούς παράγοντες. Το Δ.ΙΕΚ Αιγάλεω αγκαλιάζει τους σπουδαστές χαμηλού κοινωνικού και οικονομικού προφίλ με σκοπό την επανένταξή τους στην κοινωνία με βελτιωμένα προσωπικά και επαγγελματικά χαρακτηριστικά. Πρόκειται για ένα πολυπολιτισμικό μείγμα σπουδαστών, κυρίως ενηλίκων, με χαμηλά κοινωνικό υπόβαθρο που δεν πέρασε στο Πανεπιστήμιο και επιθυμούν να έχουν μια δεύτερη ευκαιρία μέσα από μια νέα καριέρα στον τομέα της ΕΕΚ. Το έργο χωρίστηκε σε 3 στάδια οργάνωσης: Το προπαρασκευαστικό, τα στάδιο διαχείρισης και το στάδιο, εφαρμογής και διάδοσης και όλοι οι εταίροι θα συνεισφέρουν με σεβασμό.

Τα αποτελέσματα που θέλουμε να επιτύχουμε μέσω αυτής της κινητικότητας είναι να βοηθήσει την απασχολησιμότητα, να ανοίξει νέους δρόμους προς τις σύγχρονες τεχνολογίες και να ενισχύσει την
κινητικότητα εργασίας στην ΕΕ. Ο αντίκτυπος του προγράμματος αναμένεται να επηρρεάσει τόσο τον εκπαιδευτικό όσο και την επιχειρησιακό τομέα και θα παρέχει στέρεες βάσεις για μελλοντική ενσωμάτωση προγραμμάτων κατάρτισης από τα οποία θα ωφεληθούν όχι μόνο το Δ.ΙΕΚ Αιγάλεω και η ευρύτερη περιοχή, αλλά και όλες οι εμπλεκόμενες χώρες σε ένα Ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Η ευκαιρία για κινητικότητα εργασίας θα έχει αντίκτυπο τοπικά, περιφερειακά, σε εθνικό καθώς και σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο μετά τη διάδοση των αποτελεσμάτων του προγράμματος. Το ΙΕΚ θα μπορεί να συνεχίσει να ικανοποιεί τον μεγάλο αριθμό σπουδαστών διαφόρων ειδικοτήτων που αναμένουν να συμμετέχουν σε παρόμοια πρόγράμματα κινητικότητας. τους μέσα από το Erasmus+. Μακροπρόθεσμα η ΕΕΚ θα αποκομίσει την ελκυστικότητα των διεθνών ευκαιριών εργασίας και το άνοιγμα στην ΕΕ.

2015

#OpVETWBL in Europe

Το #ΟpVETWBL στην Ευρώπη, είναι μια πρόταση κινητικότητας για εκπαιδευόμενους ΕΕΚ που περιλαμβάνει κατάρτιση και τοποθέτηση εργασίας σε τέσσερις επαγγελματικούς τομείς που υποφέρουν περισσότερο από την οικονομική κρίση στην Ελλάδα:

  • Τομέας Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
  • Τομέας ΙΤ
  • Τομέας εσωτερικής διακόσμησης & σχεδίασης αντικειμένων
  • Τομέας μαγειρικής

Οι οποίοι χρειάζονται ένα κομβικό σημείο για να δώσουν ώθηση στην απασχολησιμότητα των σπουδαστών. Στην κινητικότητα συμμετείχαν 14 φοιτητές του τομέα εσωτερικής διακόσμησης και σχεδίασης αντικειμένων που ολοκλήρωσαν μια εργασία δύο εβδομάδων σε εταιρείες του ιδιωτικού τομέα στην Ιταλία ως ασκούμενοι, για να αποκτήσουν εξειδίκευση και εργασιακή εμπειρία στον τομέα τους. Οι μαθητές παρακολούθησαν επίσης προχωρημένα σεμινάρια που παρείχε Ιταλικό Πανεπιστήμιο. Συμμετείχαν επίσης 14 φοιτητές του τομέα της πληροφορικής που ολοκλήρωσαν μια εργασία δύο εβδομάδων σε εταιρείες του ιδιωτικού τομέα στην Ιταλία ως ασκούμενοι, για να αποκτήσουν εξειδίκευση και εργασιακή εμπειρία στον τομέα τους.

Επιπλέον, συμμετείχαν 14 φοιτητές από το χώρο της Μαγειρικής που ολοκλήρωσαν μια εργασία δύο εβδομάδων σε Εστιατόρια του ιδιωτικού τομέα στην Ιταλία ως ασκούμενοι για να αποκτήσουν εξειδίκευση και εργασιακή εμπειρία στον τομέα τους παράλληλα με τα μαθήματα που παρακολούθησαν για τη Μοριακή κουζίνα. Τέλος, 14 μαθητές του τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας παρακολούθησαν πρακτική άσκηση διάρκειας δύο εβδομάδων στην Ιταλία σχετικά με τους ανανεώσιμους ενεργειακούς πόρους, η οποία ήταν ευθυγραμμισμένη με τις σημερινές ανάγκες της αγοράς εργασίας σύμφωνα με τις συστάσεις των συνδικάτων του κλάδου, το οποία θεωρούνται ηγέτης στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Όλες οι ομάδες έλαβαν μια άτυπη κοινωνική και πολιτιστική προετοιμασία μίας εβδομάδας στην Ιταλία για να ενισχύσουν τη διαπολιτισμική και προσωπική τους ανάπτυξη και εντάχθηκαν ομαλά στο νέο περιβάλλον.

Ο στόχος του έργου μας είναι να ενισχύσουμε την απασχολησιμότητα και την προσαρμοστικότητα των σπουδαστών μας με βάση τις σημερινές ανάγκες της αγοράς, να τους βοηθήσουμε να αποκτήσουν βασικές ικανότητες σε νέες τεχνολογίες και δεξιότητες που αφορούν την εργασία, ενισχύοντας παράλληλα τις γλωσσικές και διαπολιτισμικές τους ικανότητες και να συμπληρώσουν την κατάρτισή τους με πρακτική εμπειρία. Γενικά, οι κάτοικοι των δυτικών προάστίων της Αθήνας υποφέρουν από χαμηλό εισόδημα και είναι ευαίσθητοι σε διάφορους εξωτερικούς παράγοντες. Το ΙΕΚ Αιγάλεω αγκαλιάζει μαθητές χαμηλού κοινωνικού και οικονομικού προφίλ βοηθώντας την κοινωνική τους επανένταξη με βελτιωμένο προσωπικό και επαγγελματικό προφίλ. Το δημόσιο ΙΕΚ Αιγάλεω εκπαιδεύει ένα πολυπολιτισμικό μείγμα φοιτητών, κυρίως ενηλίκων, με χαμηλό κοινωνικό υπόβαθρο που δεν εισήχθησαν στο Πανεπιστήμιο αλλά επιθυμούσαν να έχουν μια δεύτερη ευκαιρία μέσα από μια νέα καριέρα στον τομέα της ΕΕΚ. Το έργο χωρίστηκε στο προπαρασκευαστικό, το οργανωτικό, το διαχειριστικό και το στάδιο υλοποίησης και διάδοσης και όλοι οι εταίροι θα συνεισφέρουν με σεβασμό.

Ο αντίκτυπος του προγράμματος θα επηρρεάσει τον εκπαιδευτικό και τον επιχειρηματικό τομέα, παρέχοντας στέρεες βάσεις για μελλοντική ενσωμάτωση προγραμμάτων κατάρτισης, τα οποία θα ωφελήσουν όχι μόνο το Ινστιτούτο και την τοπική μας κοινωνία, αλλά και όλες τις εμπλεκόμενες χώρες σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Η ευκαιρία για κινητικότητα εργασίας θα έχει επίσης αντίκτυπο σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό, καθώς και σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Παρόμοιες επιπτώσεις παρατηρήθηκαν επίσης και στα άλλα 3 πεδία: Πληροφορικής, Εσωτερικής Διακόσμησης & Σχεδιασμού Αντικειμένων και Μαγειρικής.

Η ευκαιρία κινητικότητας εργασίας θα έχει επίσης αντίκτυπο σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο μετά τη διάδοση των αποτελεσμάτων. Ο Οργανισμός μας θα μπορεί να συνεχίσει να ικανοποιεί το μεγάλο αριθμό σπουδαστών που αναμένουν να υλοποιήσουν ένα μέρος της πρακτικής τους άσκησης μέσω της συμμετοχής τους σε ένα πρόγραμμα Erasmus+, όπως συνέβαινε τα προηγούμενα χρόνια. Μακροπρόθεσμα η ΕΕΚ θα αποκομίσει την ελκυστικότητα των διεθνών ευκαιριών εργασίας και το άνοιγμα στην ΕΕ.