Χαιρετισμός Διευθυντή Δημόσιου Θεματικού Ι.Ε.Κ. Αιγάλεω


Αγαπητοί υποψήφιοι καταρτιζόμενοι και καταρτιζόμενοι του Δημόσιου Θεματικού Ι.Ε.Κ. Αιγάλεω

Εκ μέρους όλων των εκπαιδευτών και του διοικητικού προσωπικού, σας καλωσορίζω στο Δημόσιο Θεματικό Ι.Ε.Κ. Αιγάλεω και στην ανανεωμένη ιστοσελίδα του.

Ελπίζω ότι το Δ.Θ.Ι.Ε.Κ. Αιγάλεω θα ανταποκριθεί στις προσδοκίες σας και στα οράματά σας για μια άριστη αρχική επαγγελματική κατάρτιση σε σύγχρονους επαγγελματικούς τομείς.

Στο Δ.Θ.Ι.Ε.Κ. Αιγάλεω έχουμε ως όραμα την ανάδειξη της τεχνολογίας και των εφαρμογών της σε όλους τους επαγγελματικούς τομείς καθώς πιστεύουμε ότι το μέλλον είναι έντονα συνυφασμένο με την τεχνολογική ανάπτυξη. Έτσι, συνδυάζουμε την αρχική επαγγελματική κατάρτιση με την τεχνολογία με την πεποίθηση ότι αυτός είναι ο δρόμος για μια πετυχημένη καριέρα στον πολύπλοκο κόσμο που ζούμε.

Το Δ.Θ.Ι.Ε.Κ. έγινε το 2021 το Θεματικό ΙΕΚ με κατεύθυνση στο STEAM (Science – Technology – Engineering – Arts – Mathematics / Φυσικών Επιστημών – Τεχνολογία – Μηχανική – Τέχνες – Μαθηματικά )

Κατά τη διάρκεια των σπουδών σας στο Δ.Θ.Ι.Ε.Κ. Αιγάλεω θα έχετε, μέσω θεωρητικών και εργαστηριακών μαθημάτων αλλά και πρακτικής άσκησης, τη δυνατότητα να διευρύνετε τις γνώσεις σας και να καλλιεργήσετε τον επιστημονικό τρόπο σκέψης με προσανατολισμό ένα σύγχρονο επαγγελματικό προφίλ. Οι εκπαιδευτές του Δ.Θ.Ι.Ε.Κ. Αιγάλεω και η διοίκηση καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε εσείς, οι καταρτιζόμενοι, να αποκτήσετε υψηλής ποιότητας γνώση, εμπειρίες και δεξιότητες, οι οποίες θα αποτελέσουν τα εφόδια για την ανάπτυξη μιας πετυχημένης επαγγελματικής πορείας. Εκτός των αποκτηθέντων γνώσεων, η είσοδος σας στη μετά – δευτεροβάθμια εκπαίδευση σε ένα από τα μεγαλύτερα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης της Αθήνας αυξάνει τις επαγγελματικές προσδοκίες σας για μια δυναμική πορεία καθώς οι επαγγελματικοί τομείς, που προσφέρονται στους σπουδαστές μας είναι τομείς με προοπτικές και ανταπόκριση στις απαιτήσεις της ελληνικής οικονομίας.

Εμείς θα σταθούμε δίπλα σας, με στόχο την αρτιότερη κατάρτισή σας και την επιτυχή και με υψηλό επίπεδο ποιότητας ολοκλήρωση των σπουδών σας .Σε αυτόν τον κοινό στόχο,  θα συμβάλλει και η μελέτη από εσάς του Κανονισμού Λειτουργίας των Ι.Ε.Κ. όπου θα ενημερωθείτε για τις υποχρεώσεις σας και τον τρόπο λειτουργίας των Ι.Ε.Κ.

Ευελπιστώ ότι θα αγαπήσετε το αντικείμενο και τις σπουδές που έχετε επιλέξει για να σπουδάσετε στο Δ.Θ.Ι.Ε.Κ. Αιγάλεω και σας εύχομαι  να έχετε δύναμη, ενδιαφέρον και καλή πρόοδο στις σπουδές σας.

Δημήτριος Ε. Κυριακός
Πληροφορικός, MSc, MBA, MEd, PΗd(c)
Διευθυντής Δημόσιου Θεματικού Ι.Ε.Κ. Αιγάλεω