Τεχνικός Ιατρικών Οργάνων

Το επάγγελμα του Τεχνικού Ιατρικών Οργάνων:  Με το πεδίο της Βιοϊατρικής Τεχνολογίας συνδέεται το επάγγελμα του Τεχνικού Ιατρικών Οργάνων, το οποίο ασκούν οι απόφοιτοι σπουδαστές της ειδικότητας. Οι τελευταίοι απασχολούνται στο δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα με την κατασκευή, τον έλεγχο, τη συντήρηση και τη διακίνηση ιατροτεχνολογικών προϊόντων, επιστημονικών οργάνων και μηχανημάτων καθώς και με τη χρήση λογισμικού στις Βιοεπιστήμες και τις Επιστήμες Υγείας. Ο Τεχνικός Ιατρικών Οργάνων πρέπει να έχει γνώση των προδιαγραφών, των κανόνων, των κανονισμών ασφαλείας και ποιότητας (ISO) στις υπηρεσίας Υγείας.

Στους οργανισμούς των δημοσίων Νοσοκομείων προβλέπονται θέσεις Τεχνικών Ιατρικών Οργάνων ενώ μεγάλη είναι η ζήτηση από εταιρείες ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού. Τέλος η Βιοϊατρική Τεχνολογία αποτελεί αυτοτελές επιστημονικό και επαγγελματικό αντικείμενο βασιζόμενη στη σύμφυση των Θετικών Επιστημών και των Επιστημών των Μηχανικών με τις Βιοεπιστήμες και τις Επιστήμες Υγείας.

         Το επάγγελμα του Τεχνικού Ιατρικών Οργάνων:  Με το πεδίο της Βιοϊατρικής Τεχνολογίας συνδέεται το επάγγελμα του Τεχνικού Ιατρικών Οργάνων, το οποίο ασκούν οι απόφοιτοι σπουδαστές της ειδικότητας. Οι τελευταίοι απασχολούνται στο δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα με την κατασκευή, τον έλεγχο, τη συντήρηση και τη διακίνηση ιατροτεχνολογικών προϊόντων, επιστημονικών οργάνων και μηχανημάτων καθώς και με τη χρήση λογισμικού στις Βιοεπιστήμες και τις Επιστήμες Υγείας. Ο Τεχνικός Ιατρικών Οργάνων πρέπει να έχει γνώση των προδιαγραφών, των κανόνων, των κανονισμών ασφαλείας και ποιότητας (ISO) στις υπηρεσίας Υγείας.

Στους οργανισμούς των δημοσίων Νοσοκομείων προβλέπονται θέσεις Τεχνικών Ιατρικών Οργάνων ενώ μεγάλη είναι η ζήτηση από εταιρείες ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού. Τέλος η Βιοϊατρική Τεχνολογία αποτελεί αυτοτελές επιστημονικό και επαγγελματικό αντικείμενο βασιζόμενη στη σύμφυση των Θετικών Επιστημών και των Επιστημών των Μηχανικών με τις Βιοεπιστήμες και τις Επιστήμες Υγείας.

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ