Τεχνολογίες Επικοινωνίας και πληροφοριών στην Ταξιδιωτική Βιομηχανία

Στη σύγχρονη Ταξιδιωτική Βιομηχανία οι τεχνολογίες Επικοινωνίας και Πληροφοριών αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι για οποιαδήποτε τουριστική επιχείρηση επιδιώκει να λειτουργεί βάσει σύγχρονων στρατηγικών, που θα της εξασφαλίσουν την καλύτερη δυνατή λειτουργικότητα και βιωσιμότητα, ανταποκρινόμενη στις μεταβαλλόμενες και εξελισσόμενες ανάγκες της τουριστικής αγοράς. Ο ανταγωνισμός και η δυναμική παρουσία νέων προορισμών στα τουριστικά δρώμενα, όσο και οι αρνητικές επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης, επιβάλλουν μία συγχρονισμένη ηλεκτρονική παρουσία του τουριστικού προϊόντος.

Ο απόφοιτος της ειδικότητας αυτής θα είναι σε θέση να γνωρίζει τον σύγχρονο τρόπο λειτουργίας τουριστικών μονάδων και γραφείων, να αναγνωρίζει τις ανάγκες της τουριστικής αγοράς και να προσαρμόζει κατάλληλα τις προσφερόμενες υπηρεσίες, καθώς επίσης να διαθέτει όλα τα απαραίτητα εφόδια ώστε να μπορεί να εργαστεί σε επιχειρήσεις του τουριστικού τομέα που δραστηριοποιούνται μέσω Διαδικτύου, παρέχοντας υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και να υποστηρίζει όλες τις διαδικασίες προβολής και διάχυσης του τουριστικού προϊόντος.

Σε μία κοινωνία όπου έχει ως μία από τις βασικές πλουτοπαραγωγικές της πηγές τον τουρισμό η ειδικότητα αυτή ανταποκρίνεται στις μελλοντικές αλλά και υπάρχουσες απαιτήσεις της τουριστικής βιομηχανίας. Η ειδικότητα «Τεχνολογίες επικοινωνίας και πληροφοριών στην ταξιδιωτική βιομηχανία» προσφέρει σε όποιον την επιλέξει εκείνα τα εφόδια τα οποία θα τον καταστήσουν ανταγωνιστικό και περιζήτητο σε μία αγορά που συνεχώς μεγαλώνει και συνεχώς αναζητά όλο και πιο εξειδικευμένα στελέχη. Η συγκεκριμένη ειδικότητα, είναι μία ειδικότητα η οποία, θα προσφέρει στον καταρτιζόμενο την γνώση πάνω στις στρατηγικές του διαδικτύου οι οποίες απογειώνουν το τουριστικό προϊόν. Καθιστά τους απόφοιτούς της πλήρως καταρτισμένους σε κάθε ανάγκη στο σύγχρονο παγκοσμιοποιημένο τοπίο της τουριστικής ανάπτυξης. Πέρα από τα βασικά εφόδια και τις απαραίτητες γνώσεις για τον τουρισμό, ο απόφοιτος θα έχει εντρυφήσει και σε μία σειρά εφοδίων για τη δημιουργία ενός δυναμικού πλέγματος σχέσεων με κάθε εν δυνάμει εργοδότη του, τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς. Η κατάρτισή του θα εστιάσει στο διαδικτυακό marketing, με χρήση ποικίλων δυνατοτήτων όπως το Google Adwords, αλλά και στο marketing μέσω κοινωνικών δικτύων, στην διαχείριση δημοφιλών ιστοτόπων όπως το Booking, Trivago, Airbnb αλλά και στην υποστήριξη της παρουσίας μίας επιχείρησης, τουριστικού ενδιαφέροντος, σε αυτούς τους ιστότοπους.