Τετάρτη 17/04/2023 – Career Pathways

Η Θεματική ΣΑΕΚ Αιγάλεω σας καλει να συμμετέχετε αύριο Τετάρτη 17/4/2024 και ώρα 18:30- 20:30 στη διαδικτυακή εκδήλωση με θέμα Career Pathways. Υποχρεωτική προεγγραφή στο σύνδεσμο: https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_t8k2kJLcQXOBbcJojHD7Kw.

Η διαδικτυακή εκδήλωση γίνεται στα πλαίσια του ευρωπαϊκού έργου Erasmus+, Career Pathways”, σχετικά με τις διαδρομές επαγγελματικής σταδιοδρομίας που έχουν αναπτυχθεί με χρήση κατάλληλων εργαλείων, τα οποία θα είναι πολύ χρήσιμα στους σπουδαστές μας αλλά και στους διδάσκοντες των ΣΑΕΚ. Τα εργαλεία περιλαμβάνονται στην διαδικτυακή πύλη https://test.career-pathways.eu/ στην οποία μπορείτε να έχετε πρόσβαση δημιουργώντας δωρεάν το δικό σας λογαριασμό. 

Η διαδικτυακή πύλη παρέχει πρόσβαση σε εργαλεία βασισμένα στις πληροφορίες της αγοράς εργασίας για τους άνεργους ενήλικες και όσους αναζητούν νέα απασχόληση, ώστε να διερευνήσουν πιθανές νέες θέσεις εργασίας με βάση τις δεξιότητές τους και να ενταχθούν στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση για την επικαιροποίηση των δεξιοτήτων τους. 

Οι χρήστες μπορούν να έχουν πρόσβαση σε έναν προσωπικό χώρο για να αναπτύξουν ένα Ψηφιακό Βιογραφικό Σημείωμα (Online CV) με βάση την παρούσα εμπειρία και τις δεξιότητες τους, με βάση την ευρωπαϊκή ταξινόμηση ESCO. Το ESCO (European Skills, Competences, Qualifications and Occupations – Ευρωπαϊκές Δεξιότητες, Ικανότητες, Προσόντα και Επαγγέλματα) και αποτελεί την ταξινόμηση δεξιοτήτων, ικανοτήτων και επαγγελμάτων που ισχύει σε όλη την Ευρώπη και θα βοηθήσει τους χρήστες να συγκρίνουν τις απαιτήσεις για διάφορα επαγγέλματα μέσω, εντοπίζοντας πιθανά νέες ευκαιρίες για “καλές” θέσεις εργασίας με ιδιαίτερη έμφαση στης “πράσινη απασχόληση”. Η διαδικτυακή πύλη θα εντοπίζει και τις νέες πρόσθετες δεξιότητες που απαιτούνται και τις ευκαιρίες κατάρτισης τις δεξιότητες αυτές. 

Μέσω της δημιουργίας του Online CV οι χρήστες, θα έχουν πρόσβαση στο εργαλείο My Skills, όπου θα μπορούν να δουν όλες τις δεξιότητες που έχουν καταχωρήσει καθώς και να προσθέσουν, να αφαιρέσουν ή να τροποποιήσουν το επίπεδο των δεξιοτήτων τους. Επίσης, οι σπουδαστές θα μπορούν να έχουν πρόσβαση σε διαδρομές σταδιοδρομίας σε διάφορους κλάδους καθώς και γενικές πληροφορίες για την επαγγελματική τους ανέλιξη. 

Τέλος, η διαδικτυακή πύλη προσφέρει τόσο σε σπουδαστές, όσο και σε επαγγελματίες (καθηγητές), πρόσβαση σε δεδομένα της αγοράς εργασίας, όπου μπορούν να εντοπίσουν τη ζήτηση για κάθε επάγγελμα και τομέα απασχόλησης και τις τάσεις της αγοράς εργασίας ανά χώρα ή/ και περιφέρεια.  Ειδική πληροφόρηση παρέχεται για την Πράσινη Οικονομία και τα Πράσινα Επαγγέλματα μέσω παρουσίασης δεδομένων ανά οικονομικό τομέα, ζήτηση για πράσινα επαγγέλματα, δεξιότητες και νέα προφίλ εργασίας. Ειδική αναφορά θα γίνει για τη δυναμική της τεχνητής νοημοσύνης σε όλα τα επαγγελματα. 

Μεταξύ 18:30- 20:30 θα παρουσιαστούν στους σπουδαστές της Θεματικής ΣΑΕΚ Αιγάλεω οι δυνατότητες της συγκεκριμένης πλατφόρμας και οι συμμετέχοντες θα μπορέσουν να δοκιμάσουν και να δώσουν τα δικά τους σχόλια.

Η παρουσίαση θα γίνει διαδικτυακά και θα έχει πρακτικό χαρακτήρα καθώς, μετά από μια μικρή παρουσίαση των εργαλείων και των δυνατοτήτων τους, οι σπουδαστές θα κληθούν να περιηγηθούν στην πλατφόρμα να κάνουν το ψηφιακό βιογραφικό τους σημείωμα, να προσθέσουν δεξιότητες και να ανακαλύψουν πώς μπορούν να έχουν πρόσβαση σε κρίσιμα δεδομένα της αγοράς εργασίας, σχετικά με τη ζήτηση για επαγγέλματα, τις τάσεις στους τομείς εργασίας και τις δεξιότητες ανά περιφέρεια, χώρα κτλ.  

Στο webinar θα συμμετέχουν σπουδαστές και καθηγητές  όλων των ειδικοτήτων χωρίς περιορισμό στον αριθμό των συμμετεχόντων. Όλοι οι συμμετέχοντες θα λάβουν βεβαίωση συμμετοχής για την πιλοτική χρήση της πλατφόρμας.  

Η συμμετοχή όλων είναι υποχρεωτική. Το ηλεκτρονικό παρουσιολόγιο της εκδήλωσης θα σταλεί στη γραμματεία του ΙΕΚ.

Η προγραμματισμένη πρόοδος των μαθημάτων θα διεξαχθεί την επόμενη Τετάρτη 24/4/2024.

Εκ της Διευθύνσεως