Επιμόρφώση από Ελληνικό Ινστιτούτο Ανάπτυξης Χαλκού

Με επιτυχία έλαβε χώρα την Παρασκευή 24 Νοεμβρίου 2023, στον εργαστηριακό χώρο του Θεματικού ΙΕΚ STEAM Αιγάλεω, η επιμόρφωση των σπουδαστών του Τμήματος Α1, της ειδικότητας Τεχνικός Μηχανικός Θερμικών Εγκαταστάσεων και Μηχανικός Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου, από το Ελληνικό Ινστιτούτο Ανάπτυξης Χαλκού.

All-focus

Μέσα από αυτήν την επιμόρφωση, συνεχίστηκε μια παράδοση δεκαετιών. Η επιμόρφωση είχε σαν θέμα: “Οι εφαρμογές του χαλκού και οι τεχνικές τους σε δίκτυα ρευστών”. Η δράση έρχεται σε συνέχεια της επιμόρφωσης μέσω της πλατφόρμας ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης Moodle του Θ.ΙΕΚ STEAM Αιγάλεω, με τη χρήση της εκπαιδευτικής τεχνικής “Αντεστραμμένη τάξη” (Flipped classroom).

Θα ακολουθήσει ακόμα μια, ώστε να ολοκληρωθεί η προπαρασκευαστική εκπαίδευση των σπουδαστών, για να μπορέσουν στην επόμενη φάση να προχωρήσουν στην απόκτηση δεξιοτήτων μέσω εργαστηριακών ασκήσεων στο πλαίσιο του μαθήματος «Πρακτική άσκηση στην ειδικότητα».