Διακοπή Φοίτησης

Ενημερώνουμε τους σπουδαστές μας που ΔΕΝ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ να συνεχίσουν τη φοίτησή τους στη Θεματική Σ.Α.Ε.Κ. Αιγάλεω για το Δ’ εξάμηνο (2024Α), ότι θα πρέπει να καταθέσουν σχετική υπεύθυνη Δήλωση στην οποία θα αναγράφουν τα στοιχεία και την ειδικότητά τους, είτε ηλεκτρονικά (η δήλωση να γίνει μέσω GOV) είτε δια ζώσης, στη Γραμματεία του ΙΕΚ.

Λεπτομέρειες μπορείτε να διαβάσετε στον Κανονισμό Λειτουργίας Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.)