Έγκριση προγράμματος Erasmus+ για το ΔΘΙΕΚ Αιγάλεω

Εγκρίθηκε από το ΙΚΥ το διαπιστευμένο πρόγραμμα 2023-1-EL01-KA121-VET-000125086 του ΔΘΙΕΚ Αιγάλεω. Το ΔΘΙΕΚ για 3η συνεχή χρονιά υλοποιεί το διαπιστευμένο πρόγραμμα του με στόχο τη κινητικότητα σπουδαστών και εκπαιδευτών μέσω του προγράμματος Erasmus + ΚΑ1. Την περσυνή χρονιά το σύνολο σχεδόν των σπουδαστών των ειδικοτήτων του Γ και Δ εξαμήνου, είχαν την ευκαιρία να συμμετέχουν σε πρόγραμμα 2 εβδομάδων στην Ιταλία. Το ίδιο προγραμματίζουμε και για φέτος, ακολουθώντας τη πετυχημένη πορεία των κινητικοτήτων του παρελθόντος, δίνοντας την ευκαιρία στους σπουδαστές των ειδικοτήτων του Γ και Δ εξαμήνου να συμμετέχουν σε ποιοτικά προγράμματα σύμφωνα με το διαπιστευμένο σχέδιο κινητικότητας που ακολουθούμε.