ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ:

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Δια Βίου Μάθησης και Νεολαίας: “Όσοι απόφοιτοι Λυκείου ενδιαφέρονται να εγγραφούν σε Δ.Ι.Ε.Κ. του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων & Αθλητισμού, μπορούν να υποβάλουν αίτηση στο σύστημα Επιλογής Υποψηφίων Καταρτιζόμενων (https://diek.it.minedu.gov.gr/?fbclid=IwAR34eYVJqyCkUZwxos6XiramhN4bWmZQ2hpBqb6OgH0PhauTuvx9NpGb2H0) από τη Δευτέρα 31-07-2023 μετά τις 9 π.μ. μέχρι την Τετάρτη 06-09-2023 στις 15:00″.

Επομένως η διαδικασία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων, για ΟΛΟΥΣ τους ενηλίκους υποψηφίους, συμπεριλαμβανομένων και των αποτυχόντων του παράλληλου μηχανογραφικού, όπως γινόταν κάθε χρόνο τέλος Αυγούστου με αρχές Σεπτεμβρίου, ΞΕΚΙΝΑΕΙ για φέτος νωρίτερα, από τη Δευτέρα 31-07-2023 μετά τις 9 π.μ. μέχρι την Τετάρτη 06-09-2023 στις 15:00.

Όπως μας πληροφόρησε η Γενική Γραμματεία, θα υπάρξει και επόμενη ανακοίνωση. Καλό θα είναι να παρακολουθείτε τις ανακοινώσεις και στο site της Γενικής Γραμματείας: https://gsvetlly.minedu.gov.gr/