Εκπαιδευτική επίσκεψη της ειδικότητας Τεχνικός Ιατρικών Οργάνων, Γ΄ εξάμηνο, στο Τμήμα Βιοϊατρικής Τεχνολογίας του ΓΝΑ “Ο Ευαγγελισμός”

Τη Δευτέρα 16 Ιανουαρίου 2023, το Γ΄ εξάμηνο της ειδικότητας Τεχνικός Ιατρικών Οργάνων, πραγματοποίησε εκπαιδευτική επίσκεψη στο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών “Ο Ευαγγελισμός”, στο Τμήμα Βιοϊατρικής Τεχνολογίας της Τεχνικής Υπηρεσίας.

Η εκπαιδευτική επίσκεψη πραγματοποιήθηκε με τη συνοδεία του εκπαιδευτή κ. Ιωάννη Βλάχου και περιελάμβανε ξενάγηση, ενημέρωση, επίδειξη και χρήση των διαγνωστικών συστημάτων από το Τεχνολόγικό προσωπικό της Βιοϊατρικής Τεχνολογίας του Νοσοκομείου. Η ενημέρωση και οι πρακτικές εφαρμογές που πραγματοποιήθηκαν αφορούσαν καρδιογράφους, απινιδωτές, διαθερμίες, ενημέρωση για επαγγελματικά καθήκοντα, αρμοδιότητες, ευθύνες και τον καθημερινό τρόπο λειτουργίας του Τμήματος της Βιοϊατρικής Τεχνολογίας και των συστημάτων Πληροφορικής που διαχειρίζονται. Επιπλέον επισκεφθήκαμε το χώρο του Τμήματος Εκτάκτων Περιστατικών (ΤΕΠ) για τους αναλυτές αερίων αίματος.