Εκπαιδευτικές επισκέψεις της ειδικότητας Τεχνικός Ιατρικών Οργάνων Σχολικού έτους 2022-2023

Στις 23/03/2023 πραγματοποιήθηκε εκπαιδευτική επίσκεψη των σπουδαστών του Δ’ εξαμήνου της ειδικότητας ‘’Τεχνικός Ιατρικών Οργάνων’’ στις εγκαταστάσεις της εταιρείας ‘’DiaMed Hellas’’ η οποία αποτελεί προμηθεύτρια εταιρεία διαγνωστικών προϊόντων, υπηρεσιών και μηχανημάτων στον τομέα της Ανοσοαιματολογίας.
Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης πραγματοποιήθηκε ξενάγηση στους χώρους της εταιρείας, επίδειξη του πρωτοκόλλου που ακολουθείται για τον έλεγχο καλής λειτουργίας και επιδιόρθωσης προβημάτων αλλά και συμμετοχή των σπουδαστών σε διαδικασίες επισκευής βλαβών.
Ευχαριστούμε το προσωπικό της εταιρείας για τον χρόνο που αφιέρωσε στην ενημέρωση και κατάρτιση των σπουδαστών.

Στις 16/03/2023 πραγματοποιήθηκε στον χώρο του Δ.Θ.ΙΕΚ Αιγάλεω επίσκεψη από εκπροσώπους της εταιρείας ‘’GE Healthcare Hellas’’ και σχετική ομιλία στους σπουδαστές του Β’ και Δ’ εξαμήνου του τμήματος ‘’Τεχνικός Ιατρικών Οργάνων’’ με θέμα: ‘’Το Service στην μετά – Covid εποχή’’.
Κατά τη διάρκεια της ομιλίας παρουσιάστηκαν τόσο οι απαιτήσεις της καθημερινότητας ενός επαγγελματία του κλάδου όσο και οι προκλήσεις και τα νέα δεδομένα στα οποία οδήγησε τον χώρο του service και των υπηρεσιών υγείας η εμφάνιση της πανδημίας.
Επιπλέον δόθηκε στους σπουδαστές η δυνατότητα να ενημερωθούν από μια πολυεθνική εταιρεία του κλάδου σχετικά με τα χαρακτηριστικά που θα πρέπει να διαθέτει ένας ιδανικός υποψήφιος καθώς και των δεξιοτήτων εκείνων που θα τους βοηθήσουν στην μελλοντική τους επαγγελματική εξέλιξη.
Ευχαριστούμε τους κύριους Μιχαήλ Πισκιτζή και Ζαχαρία Κορνιλάκη για τον πολύτιμο χρόνο που μας διέθεσαν καθώς και για την συνεισφορά τους στην ενημέρωση των σπουδαστών.

Στις 24/03/2023 πραγματοποιήθηκε εκπαιδευτική επίσκεψη των σπουδαστών του Δ’ εξαμήνου της ειδικότητας ‘’Τεχνικός Ιατρικών Οργάνων’’ στις εγκαταστάσεις της εταιρείας ‘’Medical Horizons’’ η οποία εξειδικεύεται στους τομείς της αντιμετώπισης καρδιαγγειακών παθήσεων αλλά και στην φροντίδα εντατικής θεραπείας.
Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης πραγματοποιήθηκε παρουσίαση του τρόπου με τον οποίο προσεγγίζεται το κάθε περιστατικό αλλά και η κατασκευή εξατομικευμένων ενδομοσχευμάτων. Επιπλέον, οι σπουδαστές ενημερώθηκαν για τον τρόπο με τον οποίο παρέχονται οι υπηρεσίες κλινικής υποστήριξης κατά την διάρκεια των χειρουργικών επεμβάσεων αλλά και τις απαιτήσεις του κλάδου.
Ευχαριστούμε το προσωπικό της εταιρείας για τον χρόνο που αφιέρωσε στην ενημέρωση των σπουδαστών και ιδιαίτερα τον κύριο Κωνσταντίνο Βελισσάριο για την οργάνωση της ξενάγησης και την ιδιαίτερη φιλοξενία του.

Στις 27/04/2023 πραγματοποιήθηκε εκπαιδευτική επίσκεψη των σπουδαστών του Δ’ εξαμήνου της ειδικότητας ‘’Τεχνικός Ιατρικών Οργάνων’’ στις εγκαταστάσεις της εταιρείας ‘’Vamvas Medicals’’ η οποία δραστηριοποιείται στον τομέα της προμήθειας, εγκατάστασης και επιδιόρθωσης ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού.
Κατά τη διάρκεια της παρουσίας τους στον χώρο, οι σπουδαστές είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για τις δεξιότητες που απαιτούνται από έναν επαγγελματία του κλάδου καθώς και να παρακολουθήσουν την διαδικασία ελέγχου και επιδιόρθωσης ορισμένων μηχανημάτων.
Ευχαριστούμε την εταιρεία για την φιλοξενία και ιδιαίτερα τον κύριο Τσούλχα για την διοργάνωση της ξενάγησης.

Ο εκπαιδευτής,
Μπινιάρης Δημήτριος