Βεβαιώσεις Καταρτιζόμενων 

Κατά τη διάρκεια της φοίτησής του, με αίτησή του στη Γραμματεία του Ι.Ε.Κ., ο καταρτιζόμενος μπορεί να λαμβάνει Βεβαίωση Φοίτησης,  καθώς και Ατομικό δελτίο καταρτιζόμενου. Ειδικά, κατά τον πρώτο μήνα της φοίτησης, ο καταρτιζόμενος δύναται να αιτείται και να λαμβάνει Βεβαίωση Εγγραφής.

Για τους άρρενες καταρτιζόμενους, μία (1) εβδομάδα μετά την έναρξη της κατάρτισης, είναι δυνατή η έκδοση πιστοποιητικού για στρατολογική χρήση

Για την αποφυγή συνωστισμού στη γραμματεία του Δ.ΙΕΚ, οι καταρτιζόμενοι & καταρτιζόμενες που ενδιαφέρονται για την έκδοση βεβαίωσης σπουδών, βεβαίωσης στρατολογίας και αναλυτικής βαθμολογίας-Ατομικό Δελτίο μπορούν να στείλουν στο e-mail του Δ.ΙΕΚ:  grammateia@iek-aigal.att.sch.gr την ακόλουθη αίτηση συμπληρωμένη. Η γραμματεία θα αποστείλει ηλεκτρονικά μέσα σε 3 εργάσιμες ημέρες τη βεβαίωση.  

(Παρακαλούμε πολύ για την δική σας ταχύτερη εξυπηρέτηση να γράφετε στο τίτλο του e-mail σας τη φράση : “ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΦΟΙΤΗΣΗΣ“) – παρακαλούμε πολύ να μην στέλνετε αιτήσεις πριν ξεκινήσουν τα μαθήματα στο Δ.Θ.ΙΕΚ Αιγάλεω.