ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΕΠΑ.Λ., Τ.Ε.Ε. Β’ ΚΥΚΛΟΥ Ή Τ.Ε.Λ. ΣΤΟ Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ

Οι πτυχιούχοι των ΕΠΑ.Λ., των Τ.Ε.Ε. Β’ ΚΥΚΛΟΥ, ή των Τ.Ε.Λ., μπορούν να εγγραφούν -κατά περίπτωση- στο Γ’ εξάμηνο φοίτησης σε συναφείς με τον επαγγελματικό τομέα από τον οποίο αποφοίτησαν, ειδικότητες.

Στην περίπτωση αυτή, η διαδικασία εγγραφής δεν γίνεται ηλεκτρονικά, αλλά με απευθείας κατάθεση αίτησης (μαζί με το αντίστοιχο πτυχίο, την αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο, Α.Μ.Κ.Α και Α.Φ.Μ) των ενδιαφερομένων στα Ι.Ε.Κ. ενδιαφέροντός τους, τα οποία έχουν το Γ’ εξάμηνο στις συναφείς ειδικότητες, από την Παρασκευή 1 Σεπτεμβρίου 2023, μέχρι και την Παρασκευή 15 Σεπτεμβρίου 2022.

ΩΡΕΣ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΣΤΟ Δ.Θ.Ι.Ε.Κ. ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΠΟ 15:30 – 19:30.

Οι ειδικότητες Γ’ εξαμήνου που παρέχει το Δ.Θ.Ι.Ε.Κ. Αιγάλεω για την περίοδο 2023-2024 (Χειμερινό Εξάμηνο), βρίσκονται στο σύνδεσμο: https://iekaigal.att.sch.gr/?cat=17