Τεχνικός Λογισμικού Η/Υ

Οι κύριες δραστηριότητες στην ειδικότητα «Τεχνικός Λογισμικού Η/Υ» αφορούν σε επαγγέλματα τωνΤεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών, όπως αυτά καθορίζονται από την Ε.Ε. Ο διπλωματούχος θαεργαστεί ως τεχνικός πληροφορικής στα πλαίσια δραστηριοτήτων του Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα, με σχέσηεξαρτημένης ή Περισσότερα …

Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής (Πολυμέσα, Web Design – Development, Video Games)

Επαγγελματικό περίγραμμα ειδικότηταςH αξιοποίηση της τεχνολογίας και πιο συγκεκριμένα αυτής που έχει σχέση με τις διαδραστικές εφαρμογές και τις τεχνολογίες διαδικτύου προσφέρει πολλές ευκαιρίες αποκατάστασης των διπλωματούχων, οι οποίοι μπορούν να εργαστούν στο δημόσιο ή στον ιδιωτικό τομέα στα εξής αντικείμενα:– Εγκατάσταση, ρύθμιση, Περισσότερα …

Τεχνικός Μηχανικός Θερμικών Εγκαταστάσεων και Μηχανικός Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου

Επαγγελματικό περίγραμμα ειδικότηταςΟ Τεχνικός μηχανικός θερμικών εγκαταστάσεων & μηχανικός τεχνολογίας πετρελαίου και φυσικού αερίου είναι ένας ειδικευμένος τεχνικός ικανός να εκτελεί εργασίες που σχετίζονται με την εγκατάσταση και συντήρηση δικτύων και συσκευών αερίων καυσίμων και τεχνολογίας πετρελαίου, καθώς και με τη διανομή, Περισσότερα …

Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

 Επαγγελματικό περίγραμμα ειδικότηταςΟ Τεχνικός – Συντηρητής Εγκαταστάσεων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας εργάζεται κάτω από την επίβλεψη /καθοδήγηση του Προϊσταμένου Μηχανικού του Τμήματος/ Υπηρεσίας κλπ), αλλά και της Συντήρησης των μεγάλωνμονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, κλπ).Προσφέρει εξαρτημένη ή μη εξαρτημένη εργασία σε τεχνικές Περισσότερα …

Τεχνικός Αυτοματισμών

Επαγγελματικό περίγραμμα ειδικότηταςΟι Τεχνικοί – Συντηρητές εγκαταστάσεων αυτοματισμού και αυτόματου ελέγχου εργάζονται κάτω από την επίβλεψη / καθοδήγηση του Προϊσταμένου Μηχανικού του Τμήματος/ Υπηρεσίας κλπ (ΠΜΥ, και της λοιπής στελέχωσης της Παραγωγής, αλλά και της Συντήρησης των Μονάδων, κλπ). Εξασφαλίζουν σε περιπτώσεις δυσλειτουργών, Περισσότερα …

Εσωτερική Αρχιτεκτονική Διακόσμηση και Σχεδιασμός Αντικειμένων

Επαγγελματικό περίγραμμα ειδικότηταςΟι απόφοιτοι ΙΕΚ της ειδικότητας « Εσωτερική αρχιτεκτονική διακόσμηση και Σχεδιασμός αντικειμένων» στελεχώνουν γραφεία μελετών και κατασκευών. Ο απόφοιτος πρέπει να διακρίνεται για την αισθητική του αντίληψη κυρίως όμως για την άρτια κατάρτιση στον Τεχνικό σχεδιασμό κάνοντας χρήση όλων Περισσότερα …

Τεχνολογίες Επικοινωνίας και Πληροφοριών στην Ταξιδιωτική Βιομηχανία (ICT in Travel Industry)

Στη σύγχρονη Ταξιδιωτική Βιομηχανία οι τεχνολογίες Επικοινωνίας και Πληροφοριών αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι για οποιαδήποτε τουριστική επιχείρηση επιδιώκει να λειτουργεί βάσει σύγχρονων στρατηγικών, που θα της εξασφαλίσουν την καλύτερη δυνατή λειτουργικότητα και βιωσιμότητα, ανταποκρινόμενη στις μεταβαλλόμενες και εξελισσόμενες ανάγκες της τουριστικής αγοράς. Ο ανταγωνισμός και η Περισσότερα …

Τεχνικός Ιατρικών Οργάνων

Το επάγγελμα του Τεχνικού Ιατρικών Οργάνων:  Με το πεδίο της Βιοϊατρικής Τεχνολογίας συνδέεται το επάγγελμα του Τεχνικού Ιατρικών Οργάνων, το οποίο ασκούν οι απόφοιτοι σπουδαστές της ειδικότητας. Οι τελευταίοι απασχολούνται στο δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα με την κατασκευή, τον Περισσότερα …

Τεχνικός Ανελκυστήρων

Επαγγελματικό περίγραμμα ειδικότητας τεχνικός ανελκυστήρωνΟ Τεχνικός Ανελκυστήρων έχει ως αντικείμενο της εργασίας του την εγκατάσταση, την συντήρηση, την επισκευή καιτην αναβάθμιση-εκσυγχρονισμό των ανελκυστήρων. Ο Τεχνικός Ανελκυστήρων έχει γνώσεις και δεξιότητες που τονκαθιστούν ικανό να εγκαθιστά με υπευθυνότητα και επαγγελματική δεοντολογία Περισσότερα …

Τεχνικός Μηχανοτρονικής

Επαγγελματικό περίγραμμα ειδικότηταςΗ ειδικότητα Τεχνικός Μηχανοτρονικής στον τομέα της Μηχανολογίας αποσκοπεί στη δημιουργία άριστα καταρτισμένων τεχνικών που θα δραστηριοποιηθούν στο σχεδιασμό και την κατασκευή σύγχρονων βιομηχανικών προϊόντων, οχημάτων και μοτοσυκλετών, που ανταποκρίνονται στις ανάγκες του σύγχρονου ανθρώπου. Προφίλ επαγγέλματοςΟ πιστοποιημένος Τεχνικός Μηχανοτρονικής εκτελεί Περισσότερα …

Τεχνικος Η/Υ

Επαγγελματικό περίγραμμα ειδικότητας Ο Τεχνικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών μπορεί να διεκπεραιώνει υπεύθυνα και εμπρόθεσμα εργασίες πουπροκύπτουν κατά τη διάρκεια των καθηκόντων του, εργαζόμενος αυτόνομα ή ως μέλος ομάδας τεχνικών τηςίδιας ή συναφούς ειδικότητας. Τομείς απασχόλησηςΟ απόφοιτος της ειδικότητας «Τεχνικός Η/Υ» μπορεί Περισσότερα …