Τι ειναι;

Τι είναι η Μαθητεία στα Δημόσια Ι.Ε.Κ. 1. Ως Μαθητεία ορίζεται το εκπαιδευτικό σύστημα, στο οποίο ο μαθησιακός χρόνος εναλλάσσεται μεταξύ χώρου εργασίας και δομής […]

Read More

Βιογραφικο – Χρησιμες συμβουλες

Τι περιέχει το βιογραφικό; Τα κεφάλαια που συμπεριλαμβάνει ένα τυπικό βιογραφικό είναι τα εξής: Προσωπικά στοιχεία, Σπουδές, Επαγγελματική εμπειρία, Επιμόρφωση & Σεμινάρια, Ασχολίες & Ενδιαφέροντα. […]

Read More

Τι ειναι;

Το Γραφείο Διασύνδεσης προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες με απώτερο σκοπό την εύρεση εργασίας, φροντίζοντας για το μέλλον των αποφοίτων: Συμβουλεύει ατομικά με σκοπό την ανάπτυξη των προσωπικών τάσεων […]

Read More