Τα νέα του CHAISE

H Ομάδα CHAISE συμμετέχει σε έρευνα για τις πρωτοβουλίες Blockchain

Η ομάδα έργου, συλλέγει πληροφορίες σχετικά με πρωτοβουλίες ή / και στρατηγικές Blockchain που αναπτύσσονται ή έχουν μπει σε εφαρμογή στη χώρα μας, συμμετέχοντας σε μια πανευρωπαϊκή έρευνα τομέα στο πλαίσιο του CHAISE. Τα αποτελέσματα της έρευνας θα γίνουν γνωστά στο ευρύ κοινό μόλις αυτή ολοκληρωθεί.

Το πρώτο Newsletter του CHAISE είναι γεγονός!

CHAISE-Newsletter-June-2021-1