Χρήσιμα Έντυπα

Για Εκπαιδευτές :

.

.

.

Για Καταρτιζόμενους :

ΩΡΕΣ ΚΑΙ ΗΜΕΡΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

Αγαπητοί καταρτιζόμενοι παρακαλούμε ενημερωθείτε από τον νέο οδηγό υλοποίησης και εφαρμογής της  επιδοτούμενης πρακτικής άσκησης και των έντυπων που απαιτούνται.

Για την έναρξη της πρακτικής σας άσκησης θα πρέπει να μιλήσετε τηλεφωνικά (210-5695608 ) ή δια ζώσης (Για Ιούλιο-Αύγουστο: Δευτέρα έως Πέμπτη 10:00 π.μ. –  12:00) με τον υπεύθυνο για την πρακτική άσκηση. Η έναρξη των πρακτικών ασκήσεων γίνεται 1η ή 15η  κάθε μήνα εκτός και αν συμπίπτει με μη εργάσιμη ημέρα. Πρέπει να καταθέσετε το σύνολο των εγγράφων και των δικαιολογητικών τουλάχιστον 4 μέρες πριν την έναρξη της Π.Α.  Παρακαλούμε να τηρείτε απαρέγκλιτα τις ημέρες και ώρες εξυπηρέτησης για θέματα πρακτικής άσκησης.

ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

Στα πλαίσια του συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος “Πρακτική άσκηση καταρτιζόμενων ΙΕΚ” με κωδικό ΟΠΣ 5131399, του Επιχειρησιακού  Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020», δίνεται η δυνατότητα επιδότησης της πρακτικής άσκησης καταρτιζομένων Δ.Ι.Ε.Κ. και Ι.Ι.ΕΚ. μετά την επιτυχή ολοκλήρωσή της.
Στο σύνδεσμο θα βρείτε αναρτημένη την δεύτερη έκδοση του Οδηγού Υλοποίησης και Εφαρμογής του φυσικού αντικειμένου του προγράμματος, προς ενημέρωση και εφαρμογή των απαιτούμενων διαδικασιών για την καταβολή του επιδόματος.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΙΕΚ

.

. .

ΕΓΓΡΑΦΑ ΓΙΑ ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΜΕ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ

8) Οδηγιες συμπληρωσης Βιβλιου Π.Α.

.

ΕΓΓΡΑΦΑ ΓΙΑ ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ

1) ΑΙΤΗΣΗ-ΕΝΑΡΞΗΣ-ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ-ΑΣΚΗΣΗΣ -ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ

4) ΒΙΒΛΙΟ Π.Α.

7) ΒΕΒΑΙΩΣΗ_ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ – ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ

.

.

ΓΙΑ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ :

.