ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΕΣ Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

Οι επανεγγραφές για το Γ΄ Εξάμηνο των σπουδαστών που ολοκληρώσαν με επιτυχία το Β΄ Εξάμηνο τον Ιούνιο του 2021 ξεκινούν από Δευτέρα 20/09/2021 έως και 30/09/2021 και ώρες 15:00 – 18:30 καθημερινά στο ισόγειο του κτηρίου της Γραμματείας.

Σημείωση: για την επανεγγραφή είναι απαραίτητος ο ΑΜΚΑ και τα στοιχεία της Αστυνομικής Ταυτότητας των καταρτιζομένων.

Παρακαλούμε τους συγκεκριμένους καταρτιζόμενους του Γ’ εξαμήνου που έχουν το (φωτοαντίγραφο) Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID-19 της Ε.Ε. ή βεβαίωση εμβολιασμού ή βεβαίωση νόσησης ή ισοδύναμο πιστοποιητικό ή βεβαίωση τρίτης χώρας να το υποβάλλουν απαραιτήτως στη Γραμματεία του Δ.ΙΕΚ Αιγάλεω κατά την επανεγγραφή τους.