ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

Ενημερώνουμε τους καταρτιζόμενους/μενες του Δ.ΙΕΚ Αιγάλεω, ότι θα αναρτηθεί ανακοίνωση αργότερα τον Οκτώβριο για την ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΟΥ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2021