ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΔΗΓΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΔΗΓΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Αφορά στην δυνατότητα συμμετοχής εκπαιδευτών, στην συγγραφή οδηγών σπουδών ειδικοτήτων που περιλαμβάνονται σε πρόσκληση του ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ.

https://drive.google.com/file/d/1fDs2736tlMu5sCBU15FfIMa4TrHHBNRE/view?usp=sharing

Για πληρέστερη ενημέρωσή σας, επισυνάπτουμε το link του ΚΑΝΕΠ – ΓΣΕΕ

https://www.kanep-gsee.gr/nea-anakoinoseis/

στο οποίο περιγράφονται οι αναλυτικές προσκλήσεις για τις 3 κατηγορίες (συγγραφέων, επιστημονικών υπευθύνων και συμβούλων μεθοδολογίας), στις οποίες μπορείτε να εκδηλώσετε ενδιαφέρον.