Συμμετοχή του ΔΙΕΚ Αιγάλεω στο Ευρωπαϊκό έργο CHAISE

Το ΔΙΕΚ Αιγάλεω είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει ότι το Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων ανέθεσε την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος CHAISE- A blueprint for Sectoral Cooperation on Blockchain Skill Development στο Δ.Ι.Ε.Κ.Αιγάλεω» (αριθμός συμφωνίας: 611646-EPP-1-2020-1-FR-EPPK2-SSA-B)

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο CHAISE μπορείτε να δείτε στην ιστοσελίδα https://chaise-blockchainskills.eu/el/