Ανακοίνωση σχετικά με τη λειτουργία του Δ.ΙΕΚ από τις 17/5/2021

Ενημερώνουμε τους/τις καταρτιζόμενους/μενες του Δ.ΙΕΚ Αιγάλεω οτι από τη Δευτέρα 17/5/2021 γίνεται η επανεκκίνηση της Πρακτικής Άσκησης των καταρτιζομένων (με τα όλα μέτρα που προβλέπονται για τους εργασιακούς χώρους).

Τα μαθήματα του Δ.ΙΕΚ συνεχίζουν να γίνονται εξ αποστάσεως (on-line).

Από το Δ.ΙΕΚ Αιγάλεω