Σχετικά με την Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Εξετάσεων ΠΡΟΟΔΟΥ Χειμερινού Εξαμήνου 2021

Ενημερώνουμε τους καταρτιζόμενους και τις καταρτιζόμενες του Δ.ΙΕΚ Αιγάλεω οτι τα ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Εξετάσεων ΠΡΟΟΔΟΥ των Μαθημάτων του Χειμερινού Εξαμήνου 2021 των καταρτιζομένων για  το ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2021 θα αναρτηθούν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα MOODLE του Δ.ΙΕΚ Αιγάλεω, μόλις παραδοθούν οι βαθμολογίες από όλους τους εκπαιδευτές/τριες (και όχι νωρίτερα) και μόνο για τους διαπιστευμένους χρήστες  που έχουν ήδη εγγραφεί στα μαθήματά τους  με τους προσωπικούς λογαριασμούς τους που ήδη περιέχει η MOODLE (GDPR compliant).

Τα αρχεία των βαθμολογιών των καταρτιζόμενων με τον τίτλο : “ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2021 ” θα βρίσκονται στην κορυφή  της σελίδας του μαθήματος : “ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΕΡΓ” ή αντίστοιχα : “ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ” του κάθε τμήματος για όλες τις ειδικότητες του Δ.ΙΕΚ Αιγάλεω μόνο με τον Αριθμό Μητρώου Καταρτιζόμενου (Α.Μ.Κ.)-χωρίς ονοματεπώνυμαμε μόνη εξαίρεση το τμήμα : ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ Α, όπου το συγκεκριμένο αρχείο βρίσκεται στην κορυφή του μαθήματος : “ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΕΡΓ“. (Ο Α.Μ.Κ. έχει μοιραστεί στους καταρτιζόμενους μέσα στην αίθουσα διδασκαλίας και επίσης αναγράφεται στις βεβαιώσεις σπουδών ή ατομικά δελτία που έχουν χορηγηθεί στους καταρτιζόμενους ή κάθε σχετικό με την φοίτηση έγγραφο του Δ.ΙΕΚ). 

Σε περίπτωση που σε κάποιο μάθημα λείπει ο βαθμός , σημαίνει οτι ο/η καταρτιζόμενος/νη έχει υπερβεί το όριο απουσιών για το συγκεκριμένο μάθημα και δεν λαμβάνει βαθμολογία.

Ενημερώνουμε τους καταρτιζόμενους που συμετείχαν σε επανεξέταση μαθήματος, οτι θα ειδοποιηθούν απ’ αυθείας για την βαθμολογία επανεξέτασης τους από τη γραμματεία του Δ.ΙΕΚ (όχι μέσω Moodle) , αφού αποσταλούν οι βαθμολογίες από τους διδάσκοντες.

Επίσης παρακαλούμε πολύ λόγω μεγάλου φόρτου αλληλογραφίας  να μην στέλνετε μηνύματα για να σας αποστείλει το ΔΙΕΚ τα αποτελέσματα με e-mail .

Από τη Διεύθυνση του Δ.ΙΕΚ Αιγάλεω