ΕΝΑΡΞΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ

Σας ενημερώνουμε οτι ξεκίνησαν οι αιτήσεις για καταβολή του στεγαστικού επιδόματος για τους σπουδαστές του έτους κατάρτισης 2022-23. Συνοπτικά αφορά τους καταρτιζόμενους που:

1. Μίσθωναν σπίτι τουλάχιστον 6 μήνες το έτος 2022-23.

2. Ο τόπος μόνιμης κατοικίας τους δεν είναι ο τόπος που μίσθωναν το σπίτι.

3. Δεν διατηρούν σπίτι ιδιόκτητο στον τόπο που μίσθωναν το σπίτι.

4. Είχαν κατοχυρώσει τα δύο εξάμηνα του 2022-23.

Η αίτηση υποβάλλεται από τον γονέα για όσους ήταν κάτω των 25 χρονών το 2022-23.

Η αίτηση υποβάλλεται από τον ίδιο αν ήταν πάνω από 25 χρονών

Το εισόδημα του αιτούντα δεν πρέπει να ξεπερνά τα 30.000 ευρώ προσαυξημένο κατα 3.000 για κάθε εξαρτώμενο μέλος.

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται από τις 20-06-2024 έως και τις 05-07-2024.

Περισσότερες πληροφορίες και την εγκύκλιο θα τις βρείτε στον ιστότοπο:

https://iek-stegastiko.minedu.gov.gr/about

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι αιτήσεις υποβάλλονται με ατομική σας Ευθύνη.