Διευκρινίσεις σχετικά την χορήγηση voucher των 200€ στο πρόγραμμα Ψηφιακή Μέριμνα για προμήθεια ψηφιακού εξοπλισμού

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ «Αιτήσεις με προβλήματα στην Επιβεβαίωση της Φοίτησης»

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ «Αιτήσεις με προβλήματα στα εμφανιζόμενα στοιχεία τέκνων (επώνυμο, όνομα κλπ.)»