Εξετάσεις Προόδου Δ.ΙΕΚ Εαρινού Εξαμήνου 2021

Μετά από ερωτήματα που δεχθήκαμε σχετικά με τη διεξαγωγή των εξετάσεων προόδου του εαρινού εξαμήνου 2021Α,  σας γνωρίζουμε ότι  η  διενέργεια  κάθε είδους εξετάσεων με φυσική παρουσία συνεχίζει να είναι σε αναστολή από τις 7 Νοεμβρίου 2020 όπως και όλη η εκπαιδευτική διαδικασία στα ΔΙΕΚ η οποία διεξάγεται με εξ αποστάσεως μεθόδους.

Η αξιολόγηση των σπουδαστών με εξέταση προόδου  θα διενεργηθεί με εκπόνηση γραπτής εργασίας (όπως και στο προηγούμενο εξάμηνο 2020Β)  προκειμένου να προχωρήσει ομαλά η εκπαιδευτική διαδικασία στα Δημόσια ΙΕΚ.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Γενική Γραμματεία Επαγγελματικης Εκπαίδευσης,

Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας

Διεύθυνση Εφαρμογής Επαγγελματικής Κατάρτισης

Τμήμα Γ’ Προσωπικού και Υποστήριξης Επαγγελματικής Κατάρτισης

Αν. Παπανδρέου 37, 151 80 Μαρούσι