ΝΕΕΣ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ Α’ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2022

Σας ενημερώνουμε ότι από σήμερα – με απόφαση της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας – στην ιστοσελίδα της ΓΓΕΕΚΔΒΜ&Ν θα εμφανίζονται επιπλέον 225 ειδικότητες προτίμησης Α’ εξαμήνου.
Οι υποψήφιοι που ήδη καταχώρισαν αίτηση με προτιμήσεις στο σύστημα μπορούν να ξανασυνδεθούν, να ελέγξουν τις νέες ειδικότητες προτίμησης και εαν επιθυμούν να τροποποιήσουν τις προτιμήσεις τους.
Το ΠΣ θα είναι ανοιχτό για καταχώριση και τροποποίηση αίτησης μέχρι τη Δευτέρα 12 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 14:59 και κάθε φορά αποθηκεύει την τελευταία τροποποίηση της αίτησης. Βήμα οριστικοποίησης αίτησης δεν υπάρχει.