ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ Α’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΤΟ Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟ (ΓΙΑ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΕΠΑ.Λ.)

ΕΝΑΡΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ Ι.Ε.Κ.

H Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας, ανακοινώνει την έναρξη υποβολής αιτήσεων επιλογής καταρτιζόμενων στα Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δημόσια ΙΕΚ) της χώρας για το έτος κατάρτισης 2022-2023, από τη Πέμπτη 1 Σεπτεμβρίου 2022, ώρα 12:00 μέχρι και την Δευτέρα 12 Σεπτεμβρίου 2022, και ώρα 21:00 (κατόπιν παράτασης που δώθηκε).

Οδηγίες για την υποβολή της αίτησης υπάρχουν στην αρχική σελίδα της εφαρμογής στον σύνδεσμο: https://diek.it.minedu.gov.gr

Διευκρινήσεις για την συμπλήρωση της αίτησης (π.χ. μοριοδότηση & δικαιολογητικά πολυτεκνίας , τριτεκνίας ή άλλα) εδώ : https://diek.it.minedu.gov.gr/docs/FAQ_2022.pdf

(ΣΗΜΕΙΩΣΗ : ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ Α’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ και Η ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ)

Οι απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση επιλογής στα Δημόσια Ι.Ε.Κ., με βάση την ειδικότητα η οποία ανταποκρίνεται στις κλίσεις και τα ενδιαφέροντά τους, ανάμεσα από ένα πλήθος ειδικοτήτων που προσφέρονται στα Δημόσια Ι.Ε.Κ., με υψηλής ποιότητας προγράμματα σπουδών.

Τα Δημόσια Ι.Ε.Κ. του Υ.ΠΑΙ.Θ. προσφέρουν ποιοτική δωρεάν επαγγελματική κατάρτιση, παρέχουν τη δυνατότητα στους καταρτιζόμενους να ενισχύσουν τα επαγγελματικά τους προσόντα, την επαγγελματική τους δυναμική, τις προοπτικές απορρόφησης στην αγορά εργασίας, καθώς και την τοποθέτησή τους σε σύγχρονες θέσεις απασχόλησης.

Περισσότερες πληροφορίες για τις ειδικότητες των Δημοσίων Ι.Ε.Κ. εξαμήνου 2022Β μπορείτε να αναζητήσετε στον σύνδεσμο:

http://www.gsae.edu.gr/el/news/1810-30-08-2022-eidikotites-dimosion-i-e-k-armodiotitas-y-pai-th-2022v

.

ΕΠΊΣΗΣ :

ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΕΠΑ.Λ., Τ.Ε.Ε. Β’ ΚΥΚΛΟΥ, Τ.Ε.Λ. ΣΕ Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

Πτυχιούχοι ΕΠΑ.Λ., Τ.Ε.Ε. Β’ ΚΥΚΛΟΥ, Τ.Ε.Λ., μπορούν να εγγραφούν κατά περίπτωση στο Γ’ εξάμηνο φοίτησης σε συναφείς ειδικότητες με τον επαγγελματικό τομέα από τον οποίο αποφοίτησαν από ΕΠΑ.Λ., Τ.Ε.Ε Β΄ κύκλου ή Τ.Ε.Λ..

Στην περίπτωση αυτή η διαδικασία εγγραφής δεν γίνεται ηλεκτρονικά, αλλά με απευθείας κατάθεση αίτησης (μαζί με το πτυχίο ΕΠΑΛ , την αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο και αρ. Α.Μ.Κ.Α.) των ενδιαφερομένων στα Ι.Ε.Κ. ενδιαφέροντός τους, τα οποία έχουν Γ’ εξάμηνο στις συναφείς ειδικότητες, από  Πέμπτη 1 Σεπτεμβρίου 2022, μέχρι και την Πέμπτη 15 Σεπτεμβρίου 2022.

ΩΡΕΣ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΣΤΟ Δ.Θ.Ι.Ε.Κ. ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΠΟ 15:30 – 19:30.

Οι ειδικότητες Γ’ εξαμήνου που παρέχει το Δ.Θ.Ι.Ε.Κ. Αιγάλεω την περίοδο 2022-2023 στο χειμερινό εξάμηνο βρίσκονται στον σύνδεσμο:

Ειδικότητες Γ’ Εξαμήνoυ Δ.Θ.ΙΕΚ Αιγάλεω

.

Οι υποψήφιοι υποχρεούνται να υποβάλουν τα δικαιολογητικά τους αυτοπροσώπως. Αν αυτό δεν είναι δυνατό για σοβαρό και τεκμηριωμένο λόγο (π.χ. ασθένεια, ωράριο εργασίας), τα δικαιολογητικά του υποψηφίου κατατίθενται με την απαραίτητη εξουσιοδότηση στο φάκελο εγγραφής.