ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ των Αιτήσεων Καταρτιζομένων για Απαλλαγή από Μαθήματα του Εαρινού Εξαμήνου 2021

Ενημερώνουμε τους καταρτιζόμενους και τις καταρτιζόμενες του Δ.ΙΕΚ Αιγάλεω οτι τα ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ για Απαλλαγή Από Μαθήματα του Εαρινού Εξαμήνου 2021 των καταρτιζομένων για  ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2021 έχουν αναρτηθεί στην ηλεκτρονική πλατφόρμα MOODLE του Δ.ΙΕΚ Αιγάλεω, και μόνο για τους διαπιστευμένους χρήστες  που έχουν ήδη εγγραφεί στα μαθήματά τους  με τους προσωπικούς λογαριασμούς τους που ήδη περιέχει η MOODLE (GDPR compliant).

Τα αρχεία των βαθμολογιών των καταρτιζόμενων με τον τίτλο : “ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Απαλλαγής Μαθημάτων Εαρινού Εξαμήνου 2021” βρίσκονται στην κορυφή  της σελίδας του μαθήματος : “ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΕΡΓ” ή “ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΕΡΓ” του κάθε τμήματος για όλες τις ειδικότητες του Δ.ΙΕΚ Αιγάλεω μόνο με τον Αριθμό Μητρώου Καταρτιζόμενου (Α.Μ.Κ.)-χωρίς ονοματεπώνυμα, με μόνη εξαίρεση το τμήμα : ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ Β, όπου το παραπάνω αρχείο βρίσκεται στην κορυφή του μαθήματος : “ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΡΓ“. (Ο Α.Μ.Κ. αναγράφεται στις βεβαιώσεις σπουδών ή ατομικά δελτία που έχουν χορηγηθεί στους καταρτιζόμενους ή κάθε σχετικό με την φοίτηση έγγραφο του ΔΙΕΚ). 

Επίσης παρακαλούμε πολύ λόγω μεγάλου φόρτου αλληλογραφίας για τις συμβάσεις προσλήψεων εκπαιδευτών να μην στέλνετε μηνύματα για να σας αποστείλει το ΔΙΕΚ τα αποτελέσματα με e-mail .

Από τη Διεύθυνση του Δ.ΙΕΚ Αιγάλεω