Τεχνικός Συστημάτων Ανοικτού Λογισμικού.

Επαγγελματικό περίγραμμα ειδικότητας:

Ο/Η «Τεχνικός Συστημάτων Ανοικτού Λογισμικού» έχει ως βασικό επαγγελματικό αντικείμενο τη σχεδίαση, την ανάπτυξη, τη δοκιμή και τη συντήρηση ολοκληρωμένων εφαρμογών Η/Υ, αποκλειστικά με τη χρήση ανοικτού και λογισμικού. Επίσης θα μπορεί να εκτελεί αυτόνομα, εγκαίρως και με υπευθυνότητα τεχνικές εργασίες επί του λογισμικού του Πληροφοριακού Συστήματος ή των ανεξάρτητων Η/Υ, εφαρμόζοντας τις γενικές και ειδικές οδηγίες του κατασκευαστή του λογισμικού. Τέλος, θα είναι ικανός, είτε αυτόνομα, είτε με την συμμετοχή του σε ομάδες ανάπτυξης να αναπτύσσει εφαρμογές πληροφορικής (application software) κατανοώντας τις λειτουργικές απαιτήσεις, όπως αυτές διατυπώνονται σε αντίστοιχα κείμενα (ανάλυση απαιτήσεων) ή μέσω των οδηγιών του υπεύθυνου ανάπτυξης (αναλυτή).

Τομείς απασχόλησης

 • Εταιρείες ανάπτυξης ελεύθερου λογισμικού και λογισμικού ανοιχτού κώδικα Η/Υ.
 • Επιχειρήσεις του κλάδου της πληροφορικής.
 • Επιχειρήσεις προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών πληροφορικής.
 • Εταιρείες ανάπτυξης λογισμικού.
 • Εταιρείες εγκατάστασης και συντήρησης υλικού υπολογιστών.
 • Εταιρείες παροχής υπηρεσιών διαδικτύου και εφαρμογών για ψυχαγωγία.
 • Επιχειρήσεις σχεδίασης και δημιουργίας πολυμέσων.
 • Επιχειρήσεις σχεδίασης και ανάπτυξης βιντεοπαιχνιδιών.
 • Τμήματα πληροφορικής και μηχανογραφικά κέντρα οργανισμών δημοσίου τομέα και επιχειρήσεων ιδιωτικού τομέα.
 • Επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών φιλοξενίας ιστοτόπων.
 • Επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών νεφοϋπολογιστικής.
 • Επιχειρήσεις ηλεκτρονικού εμπορίου.
 • Επιχειρήσεις συμβουλευτικής στην επιστήμη των υπολογιστών.
 • Επιχειρήσεις διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων.

Επαγγελματικά προσόντα/καθηκοντα

(α) «Προγραμματισμός υπολογιστών και διαχείριση δεδομένων»,

(β) «Διαχείριση Λειτουργικών Συστημάτων»,

(γ) «Διαχείριση Βάσεων Δεδομένων»,

(δ) «Υλικό και Δίκτυα Η/Υ»,

(ε) «Παραγωγή ψηφιακού περιεχομένου και περιεχομένου ιστού»

(στ) «Τεχνολογία λογισμικού και συνεργατικών τεχνικών»

(ζ) «Υπηρεσίες νέφους και αλληλεπίδραση συστημάτων»

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ