Τεχνικός Αυτοματισμών Ναυτιλίας    

  

Η ειδικότητα θα λειτουργήσει παράλληλα με την ειδικότητα Τεχνικός Αυτοματισμών (Κοινό Α & Β εξάμηνο) και θα υπάρχει δυνατότητα επιλογής κατεύθυνσης Τεχνικός Αυτοματισμών Ναυτιλίας ή Τεχνικός Αυτοματισμών στο Γ εξάμηνο

Επαγγελματικό περίγραμμα ειδικότητας:

Ο αυτοματισμός είναι η νέα πρόκληση για την εκπαίδευση των τεχνικών της ναυτιλιακής βιομηχανίας. Ο παρόν πειραματικός οδηγός σπουδών, έχει στόχο την παροχή γνώσεων και δεξιοτήτων όσον αφορά στον ναυτιλιακό αυτοματισμό ηλεκτρικής τεχνολογίας όπως και ηλεκτρονικής τεχνολογίας.

Τα συστήματα ηλεκτρικής τεχνολογίας χρησιμοποιούν συστήματα αυτόματου ελέγχου, ανοικτού και κλειστού βρόχου και περιλαμβάνουν εφαρμογές με ηλεκτρονόμους όπως και προγραμματιζόμενους λογικούς ελεγκτές. Οι εφαρμογές αφορούν στον έλεγχο κινητήρων, τον έλεγχο με ελεγκτή όρων P I D, όπως η θερμοκρασία χώρου ή λιπαντικού μηχανής εσωτερικής καύσης, την παραγωγή πεπιεσμένου αέρα, την στάθμη ατμοϋδροθαλάμου λέβητα, τον ρυθμιστή στροφών κινητήρα και την τηλεμετρία του μηχανοστασίου.

Ο αυτοματισμός στη ναυτιλιακή βιομηχανία έχει συμβάλλει στην εξέλιξη του κλάδου όπου είχε εφαρμογή, με υδραυλικά, μηχανικά, ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά συστήματα. Οι τεχνολογικές εξελίξεις, οδηγούν πλέον τη σύγχρονη ναυτιλία, στο ψηφιακό μετασχηματισμό. Με τον όρο αυτό εκφράζεται η «βιομηχανική επανάσταση» στο ναυτιλιακό τομέα που πρόκειται να συμβεί ως το 2030. Η είσοδος των αυτοματισμών, της ρομποτικής και της επικοινωνίας στα ναυπηγεία αλλά και στα λιμάνια, έχει ήδη γίνει.

Επαγγελματικά καθήκοντα/αρμοδιότητες

Ο/Η «Τεχνικός Αυτοματισμών Ναυτιλίας» ασκεί (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά) τις παρακάτω αρμοδιότητες/ καθήκοντα:

 • Μελετά, σχεδιάζει και κατασκευάζει εγκαταστάσεις αυτοματισμού στο πλοίο είτε αυτό είναι ελλημενισμένο , είτε είναι εν πλω (εφόσον έχει τα απαραίτητα υλικά).
 • Κατασκευάζει αυτοματισμούς βάσει σχεδίων και υποδείξεων του τεχνικού υπεύθυνου.
 • Μελετά, σχεδιάζει και κατασκευάζει εγκαταστάσεις αυτοματισμού είτε για οικιακή χρήση, είτε για βιομηχανική λειτουργία.
 • Κατασκευάζει αυτοματισμούς βάσει σχεδίων και υποδείξεων του τεχνικού υπεύθυνου του έργου.
 • Διαπιστώνει μεθοδολογικά τυχόν βλάβες που προκύπτουν
 • ¨Διαβάζει» τις διάφορες ενδείξεις των οργάνων και αποκαθιστά τυχόν βλάβες σε αισθητήρες
 • Αποκαθιστά βλάβες αυτοματισμών εν πλω , έτσι ώστε να μην διαταραχθεί η ομαλή πορεία του πλοίου και να επέλθει  σε ομαλή λειτουργική κατάσταση.
 • Εκτελεί, εργασίες συντήρησης του πλοίου με χρήση των κατάλληλων οργάνων, και συσκευών
 • Εφαρμόζει συγκεκριμένες προδιαγραφές εργασίας και εγκατάστασης καθοριζόμενες από την νομοθεσία ή/και από κανονισμούς ή/και από τον πελάτη.
 • Αναζητά, εντοπίζει και χρησιμοποιεί τεχνικοοικονομικούς καταλόγους προμηθευτών και εγκαταστατών οργάνων, συσκευών ή και εργαλείων της ειδικότητας του.
 • Συμμετέχει-συνεργάζεται εποικοδομητικά, σε ομάδες εργασίας συναδέλφων ή και άλλων μελών της ιεραρχίας του πλοίου, για την παραγωγή, την εφαρμογή των κανονισμών και της αξιοποίησης του εξοπλισμού.
 • Λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας κατά την εφαρμογή εργασιών αποκατάστασης βλαβών ή επέκτασης αυτοματοποιημένες εγκατάστασης
 • Συμμετέχει στον σχεδιασμό και υλοποίηση συστημάτων scada για τον κεντρικό έλεγχο του πλοίου είτε από την γέφυρα, είτε από κάποιο απομακρυσμένο σημείο (drone ship).

Τομείς απασχόλησης

Ο/Η κάτοχος διπλώματος της πειραματικής ειδικότητας «Τεχνικός Αυτοματισμών Ναυτιλίας» μπορεί να εργαστεί σε πλήθος εταιρειών αυτοματισμού, βιομηχανίες , αυτοματοποιημένες παραγωγικές διαδικασίες σε βιοτεχνίες και εμπορικά καταστήματα και βέβαια σε πλοία και εταιρίες συντηρήσεων πλοίων.

 • Βασική εργασιακή ακολουθία είναι η εργασία στο σύστημα συντήρησης του πλοίου
 • Βιομηχανίες / βιοτεχνίες με αυτοματοποιημένη παραγωγή που χρησιμοποιούν διάφορες φυσικοχημικές ή /και μηχανικές διεργασίες συνεχούς ή / και ασυνεχούς ροής, όπως:
 • Χημικές, μεταλλευτικές ή / και μεταλλουργικές βιομηχανίες, βιομηχανίες τροφίμων, ή / και ποτών, τσιμεντοβιομηχανίες
 • Βιομηχανίες πλαστικών  υλών,  χρωμάτων,   φαρμάκων,  χαρτιού,  παραγωγής  ενέργειας, κλωστοϋφαντουργίας
 • Εγκαταστάσεις κλιματισμού, πυροπροστασίας, επεξεργασίας λυμάτων, αερίων και υγρών καυσίμων κ.λπ.

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ