Συζήτηση στρογγυλής τραπέζης: Η εξέλιξη της ζήτησης και της προσφοράς δεξιοτήτων Blockchain στην Ευρώπη.

Στις 14 Απριλίου 2022 πραγματοποιήθηκε συζήτηση στρογγυλής τραπέζης για το σχολιασμό των αποτελεσμάτων της έρευνας σχετικά με την Πρόβλεψη της εξέλιξης της ζήτησης και της προσφοράς δεξιοτήτων Blockchain στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στη συζήτηση συμμετείχαν η ερευνητική ομάδα του CHAISE και οι κκ: Γιάννης Ριζόπουλος (δημοσιογράφος), Βασίλειος Βλάχος (Αναπληρωτής Καθηγητής του τμήματος Οικονομικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας) και ο Πάνος Φιτσιλής (Καθηγητής του τμήματος Διοίκησης επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας).

Όλοι οι συμμετέχοντες συμφώνησαν ότι παρόλο που το LinkedIn φαίνεται να είναι μια σημαντική πλατφόρμα από την οποία μπορούμε να αντλήσουμε αξιόλογες πληροφορίες σχετικά με την προσφορά θέσεων εργασίας στον τομέα του Blockchain, υπάρχουν επίσης και άλλοι χρήσιμοι πόροι, όπως το Git Hub και το Stack Overflow. Επιπλέον, οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούσαν να ανατρέξουν στο αποθετήριο έργων ανοιχτού κώδικα όπου κάποιος θα μπορούσε να εντοπίσει εύκολα έργα που σχετίζονται με το blockchain. Καθώς οι εφαρμογές που βασίζονται σε Blockchain είναι ως επί το πλείστον κατανεμημένες και αναλογικές, οι άνθρωποι που αναζητούν αυτό το νέο είδος υπηρεσιών θα πρέπει να αναζητούν εργασία και σχετικές πληροφορίες με παρόμοιους τρόπους.

Προτάθηκε η κατηγοριοποίηση των ικανοτήτων, δεξιοτήτων, γνώσεων και επιπέδων επάρκειας, μέσα από την αναφορά στο Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Ηλεκτρονικών Ικανοτήτων (eCF). Επιπλέον, θα μπορούσε κανείς να χρησιμοποιήσει το ESCO (Ευρωπαϊκές Δεξιότητες, Ικανότητες, Προσόντα και Επαγγέλματα) που είναι η ευρωπαϊκή πολυγλωσσική ταξινόμηση δεξιοτήτων, ικανοτήτων, προσόντων και επαγγελμάτων. Μια νέα version εκδόθηκε τον Ιανουάριο του 2022.

Στο μέλλον, θα υπάρξει μεγάλη ζήτηση για θέσεις εργασίας στον τομέα του Blockchain. Ωστόσο, μια πληθωριστική κατάσταση θα πρέπει να αποφευχθεί, καθώς οι άνθρωποι θα επιχειρήσουν να χρησιμοποιήσουν το blockchain οπουδήποτε, ακόμη και σε περιπτώσεις όπου δεν είναι απαραίτητο ή θα μπορούσε να γίνει επικίνδυνο. Πριν αποφασιστεί να χρησιμοποιηθεί η τεχνολογία Blockchain θα πρέπει να τεθούν σημαντικές ερωτήσεις:

 • Τι μπορεί πραγματικά να προσφέρει;
 • Πού μπορεί να εφαρμοστεί αποτελεσματικά;
 • Πώς μπορούμε να αποφύγουμε την κακόβουλη χρήση;
 • Πώς θα επιλυθούν σημαντικά ζητήματα ασφάλειας;
 • Ποια είναι η αξία του blockchain χωρίς αλγόριθμους PoW ή PoS;
 • Είναι το Blockchain ένα καθολικό δημόσιο κατάστημα που δεν επιτρέπει την επανεγγραφή;

Οι ειδικοί στις ΤΠΕ θα πρέπει να αναλογιστούν ότι το blockchain μπορεί να μην είναι η λύση σε κάθε πρόβλημα.
Υπάρχει τεράστια ανάγκη για τους νέους να εκπαιδευτούν σε αυτές τις συναρπαστικές, νέες τεχνολογίες. Περίπου οι μισές από τις μελλοντικές θέσεις εργασίας Blockchain θα απευθύνονται σε νέους πτυχιούχους. Ποιος όμως θα τους εκπαιδεύσει; Πώς θα εμβαθύνουν στην τεχνολογία Blockchain;

Αν και ένα υπόβαθρο ΤΠΕ είναι απαραίτητο για την βαθιά κατανόηση του Blockchain, αυτό δεν σημαίνει ότι το blockchain και οι σχετικές τεχνολογίες θα πρέπει να διδάσκονται αποκλειστικά σε Τμήματα Πληροφορικής. Το Blockchain είναι ένα «Οικοσύστημα», μια εξειδίκευση στις ΤΠΕ με διαθεματικά στοιχεία από άλλες επιστήμες: Οικονομικά, Διοίκηση, Μαθηματικά, Δημόσια Διοίκηση, Εκπαίδευση, Νομική, ακόμη και Μετεωρολογία. Θα πρέπει να εφαρμοστεί μια διεπιστημονική προσέγγιση στον τομέα του Blockchain. Τα βασικά του Blockchain, θα πρέπει να αποτελούν μέρος του προγράμματος σπουδών των προαναφερόμενων επιστημών. Σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη εφαρμογών, είναι απαραίτητα μαθήματα κρυπτογραφίας, παράλληλων και κατανεμημένων συστημάτων, ασφάλειας πληροφοριακών συστημάτων, προγραμματισμού και βάσεων δεδομένων.

Αυτή τη στιγμή, είναι σημαντικό να διακρίνουμε πού και πώς πρέπει να επενδύσουμε και να αναπτύξουμε τις σχετικές υπηρεσίες Blockchain με βιώσιμο τρόπο. Δηλαδή, πρέπει να περάσουμε από τις πρωτότυπες εφαρμογές στη δημιουργία στιβαρών συστημάτων τα οποία στη συνέχεια θα μπουν σε παραγωγική λειτουργία.

Για τα επόμενα 5 χρόνια, τα πιο σημαντικά ζητήματα που σχετίζονται με το Blockchain αφορούν την εμπιστοσύνη, την αξιοπιστία, την απουσία νομικού πλαισίου, το γεγονός ότι το Blockchain δεν είναι γνωστό στο κοινό, το θέμα της κατανάλωσης ενέργειας, το θέμα της ασφάλειας, το θέμα της μια διαγραφή εγγραφής και το θέμα της συνετής χρήσης του Blockchain.

Η τεχνολογία blockchain αναπτύχθηκε για να υποστηρίζει κρυπτονομίσματα και συνεπώς οικονομικές εφαρμογές μέσα σε ένα αποκεντρωμένο, κατανεμημένο, ασφαλές, δικτυοκεντρικό σύστημα. Η υποδομή θα είναι απαραίτητη για ένα εντελώς καινοτόμο δίκτυο υπηρεσιών και συναλλαγών που θα αξιοποιούν αυτές τις τεχνολογίες. Έξυπνα συμβόλαια, Bitcoin, (Cyber) Rodeo Markets, FinTech, DeFi είναι λέξεις που σχετίζονται με το Blockchain.

Υπάρχει έλλειψη δεξιοτήτων που σχετίζονται με το Blockchain. Αυτές οι ελλείψεις μπορούν να αντιστραφούν με σωστή εκπαίδευση. Οι κύριες αλλαγές πολιτικής που απαιτούνται για την αντιμετώπιση των ελλείψεων δεξιοτήτων ή/και της αναντιστοιχίας δεξιοτήτων στον τομέα αφορούν:

 • Επέκταση και διεύρυνση των πολιτικών σε Εθνικό, Ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο
 • Ένταση (Κέντρα Δεξιοτήτων / Αριστείας)
 • Διεπιστημονικότητα
 • Πώς θα εκπαιδεύσουμε τον εκπαιδευτή
 • Μητρώο Blockchain

Για να δείτε τη δημοσίευση στα Αγγλικά, πατήστε εδώ:

For english press here: