Διαδικασία Υποβολής Αιτήσεων Καταρτιζομένων Για Απαλλαγή Από Μαθήματα Του Εαρινού Εξαμήνου 2021

Ενημερώνουμε τους καταρτιζόμενους/ζόμενες οτι στην ηλεκτρ. πλατφόρμα Moodle του Δ.ΙΕΚ Αιγάλεω, μπορούν να βρούν και να “κατεβάσουν” (download)  την ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ , από τον σύνδεσμο (link) του δικού τους τμήματος/ειδικότητας στο : ΥΠΟΒΟΛΗ ΗΛ/ΚΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΟΥ Β’ – Δ’ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2021Α —> ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 2021Α

Στη συνέχεια αφού συμπληρώσουν την αίτηση θα πρέπει να την “ανεβάσουν” ηλεκτρονικά στον παραπάνω σύνδεσμο/ενότητα της Moodle  -μαζί με τα σχετικά δικαιολογητικά που απαιτούνται για κάθε ένα μάθημα της αίτησης-  μέχρι τις 12 Μαρτίου 2021 πατώντας στο : “ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ” (οδηγίες “ανεβάσματος” του αρχείου).

(Το ηλ. αρχείο της αίτησης είναι ήδη αναρτημένο μέσα στην ενότητα :
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ)

Η σύνδεση των ηλ. λογαριασμών σας στην συγκεκριμένη ενότητα θα γίνει ακριβώς με τον ίδιο τρόπο (με την ίδια ειδική λέξη-ΤΟΚΕΝ) που συνδεθήκατε με τα μαθήματα του τμήματος σας για το εαρινό εξάμηνο 2021  στην Moodle βάση των οδηγιών : Οδηγίες για τους/τις Καταρτιζόμενους/μενες

Με τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων θα βγει νέα ανακοίνωση για τον τρόπο που οι καταρτιζόμενοι/ζόμενες θα έχουν πρόσβαση στα αποτελέσματα απαλλαγών από μαθήματα του εαρινού εξαμήνου 2021. (Παρακαλούμε πολύ να μην στέλνετε e-mail πότε θα ανακοινωθούν τα αποτελέσματα αλλά να παρακολουθείτε τακτικά τις ανακοινώσεις εδώ.)

Από το Δ.ΙΕΚ Αιγάλεω